Zahrádky si ochranu rozhodně zaslouží


Mají být v Praze 8 zachovány zahrádkářské kolonie?“ Na tuto otázku odpovídá v časopise Osmička předseda TOP 09 Praha 8 Tomáš Tatranský

Zahrádkářské kolonie jsou tradiční součástí okrajů českých měst a bez nadsázky lze tvrdit, že jsou i svébytným kulturním fenoménem, protože vytvářejí přirozený rámec pro radostná sousedská setkávání. TOP 09 bude prosazovat kroky vedoucí k ochraně stávajících kolonií, ať již na Libeňském ostrově či v jiných lokalitách Prahy 8. Takováto ochrana předpokládá nájemní smlouvy s provozovateli zahrádek s dostatečně dlouhými výpovědními lhůtami, kýženou právní jistotu těmto koloniím však poskytne jedině jejich zakotvení v územním plánu, o což se zasadíme.

Specifickým problémem jsou osady, které v současnosti fakticky slouží k trvalému bydlení v původně „nouzových“, dnes však často velkoryse přestavěných domcích – mám na mysli zejména kolonie Hájek a Kotlaska, kam rád chodíval dívat se z kopce dolů na Prahu i Bohumil Hrabal. Budeme usilovat o legalizaci faktického stavu, to znamená zkolaudování a přidělení čísla popisného tam, kde je to odůvodněné.

Alternativou ke klasickým zahrádkám, kterou rovněž podporujeme, je komunitní zahrádkaření. Dobrým příkladem je loni založená komunitní zahrada na již zmíněné Kotlasce, která funguje i jako centrum pro nejrůznější aktivity. Také drobné zahrádkaření či kompostování ve vnitroblocích vnímáme jako vítané oživení městského života vedoucí k utužování zdravých mezilidských vztahů i k údivu nad zázraky přírody.

Tomáš Tatranský

zastupitel MČ Praha 8

předseda TOP 09 Praha 8

Předchozí Pražáci nesmí být cizinci ve svém městě
Další TOP 09 podporuje dostupné bydlení