Náš cíl: úsporné a efektivní hospodaření


Náš místostarosta Tomáš Tatranský odpovídá v lednovém vydání Osmičky na otázku: Jaké by měly být priority nového vedení radnice?“

Na začátek si nalijme čistého vína: činnost vedení Prahy 8 se ponese ve znamení „utahování opasků“, protože imperativ, na kterém panuje v Radě naší městské části absolutní shoda, zní: nedopustíme, aby se Praha 8 zadlužila!

Jelikož má bohužel Praha 8 do zadlužení „našlápnuto“, soustředíme se především na snižování běžných i investičních výdajů. O racionalizaci hospodaření našich příspěvkových organizací a obchodních společností se bude starat radní Tomáš Hřebík (STAN). Radní Tomáš Slabihoudek (TOP 09) se zaměří na optimalizaci výnosů z našeho majetku. Pokud jde o dopravu, což je další oblast, o kterou se stará radní Slabihoudek, naší prioritou bude zlepšit průjezdnost Prahou 8 pro individuální i městskou hromadnou dopravu. Při péči o naši dopravní infrastrukturu budeme úzce spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy, přičemž budeme tlačit zejména na rychlé zahloubení ulice V Holešovičkách a na dostavbu městského dopravního okruhu.

Pokud jde o školství, které mám v gesci já, pro rok 2019 jsem seškrtal investiční výdaje o zbytné akce a o investice, které počkají do dalších let. Tento investiční rozpočet byl původně plánovaný v objemu 936 milionů Kč, po mém ořezání, které jsem si pracovně nazval „masakr motorovou pilou“, se snížil o 875 milionů Kč na 61 milionů Kč! Přesto budeme pokračovat v navyšování kapacity našich škol tam, kde je to potřeba, a budeme financovat rekonstrukce a opravy školských zařízení, kde hrozí havarijní stav.

Budeme též efektivně čerpat evropské fondy a v sociální oblasti posílíme spolupráci s neziskovým sektorem.

Tomáš Tatranský

místostarosta MČ Praha 8 za TOP 09 a STAN

Předchozí Co si vlastně žádá občan od radnice v Praze?
Další Mluvíme s lidmi a chceme znát jejich názory