Zajistíme kvalitní a dostupnou nabídku aktivit pro děti


Tomáš Tatranský odpovídá v měsíčníku Osmička na otázku „Jak by měla Praha 8 podpořit rodiny s dětmi?“.

Jako otec šestileté dcery a tříletého syna vnímám tuto otázku jako velmi naléhavou. Praha 8 by měla podpoře rodin s dětmi věnovat maximální možnou péči, a to konkrétními skutky, ne pouze slovy či zřizováním zbytečných organizačních struktur (viz příspěvková organizace Osmička pro rodinu). Pokud získá koalice TOP 09 a STAN dostatečnou důvěru voličů v nadcházejících komunálních volbách, prosadíme následující:

V souladu s aktuálním demografickým trendem zajistíme dostatečný počet míst v mateřských školách pro děti z Prahy 8. Již ve školkách podpoříme rozšířenou výuku cizích jazyků, zvláště angličtiny, a budeme podporovat i inovační a alternativní vzdělávací metody. Budeme rovněž iniciovat vznik mikrojeslí a dětských skupin, abychom pomohli rodičům, kteří nemohou být s dětmi doma v prvních třech letech jejich života. V mateřských a základních školách budeme garantovat vysokou kvalitu výuky i stravování.

Pro děti zajistíme širokou nabídku kroužků a sportovních aktivit ve školách i mimo ně i pestrý program v klasických i nízkoprahových klubech. Nestátním neziskovým poskytovatelům služeb pro děti (např. skauti), kteří prokázali, že své práci rozumí, nabídneme víceleté granty, čímž zlepšíme stabilitu těchto organizací a v důsledku i kvalitu jejich služeb.

Pro rodiny s dětmi nabídneme „multikartu“ poskytující slevy na širokou paletu volnočasových aktivit pro celé rodiny včetně seniorů.

Také si myslíte, že Praha 8 si zaslouží víc? Víte, co zlepšit? Zavolejte nám na č.: 723 721 082. Najdete nás též na www.naseosmicka.cz.

 

Tomáš Tatranský

kandidát TOP 09 a STAN na starostu MČ Praha 8

Předchozí Osmičkový Kurýr - září 2018
Další Co si vlastně žádá občan od radnice v Praze?