Sociální oblast

Gestorem sociální a protidrogové politiky v Radě Městské části Praha 8 byla v letech 2010 – 2014 radní za TOP 09 Markéta Adamová.

„Pravicová politika rozhodně nemusí být asociální. Ačkoliv jsem přesvědčena, že nejvíce si máme pomáhat v rámci rodiny, blízkých vazeb v nichž žijeme a nespoléhat se na stát, snažím se těm, kteří tuto možnost z jakéhokoliv důvodu nemají, maximálně pomoci. Za nejdůležitější považuji prevenci i proto na Praze 8 věnujeme velké úsilí do mladé generace, která teprve začíná svou životní dráhu. Pořádáme pro ně celou řadu akcí, provozujeme otevřený klub, zajišťujeme terénní program pro mládež ohroženou patologickými jevy, investujeme do výukových a preventivních programů, úzce spolupracujeme s neziskovým sektorem a mnohé další. Nevyhýbám se žádným tématům i těm méně populárním, na všechna se snažím hledět především se snahou nalézat řešení nikoliv jen kritizovat ostatní složky státu (Hl. město Prahu či ministerstva) za nedostatečnou činnost. „

PROSECKÁ 30 – PRODÁNO! Je důvod k radosti?

Zastupitelstvo Prahy 8 schválilo prodej chátrajícího domu v ulici Prosecká č. 30 za necelé čtyři miliony korun. To zní jako dobrá zpráva, jenže je tu hned několik „ale“. Je potřeba uvést několik souvislostí. Vraťme se do roku 2014, kdy TOP 09 působila v radě. Tehdy jsme rozhodli o rekonstrukci rozpadající se budovy, která se stala útočištěm […]

NAČÍST VÍCE ČLÁNKŮ