Slavnostní otevření Heliportu, nového zázemí pro nízkoprahový klub Vrtule


Slavnostní otevření chatky Heliport

Dne 11.2. 202 byla spolu s místostarostou Tomášem Tatranským slavnostně otevřena chatka “Heliport” ( = přistávací plocha pro anděly 😇 ), která bude v areálu ZŠ Hovorčovická v Kobylisích sloužit jako zázemí pro terénní pracovníky nízkoprahového centra Vrtule. Smysluplné využití volného času bude Heliport nabízet mladým ve věku 13-22 let. Na nákup chatky uvolnila MČ Praha 8 částku 170 000 Kč. Více informací naleznete v březnovém vydání Osmičky.

Nízkoprahový klub Vrtule

Posláním Nízkoprahového klubu Vrtule je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže v nepříznivé životní situaci. Přesahem tohoto poslání je zlepšování kvality života všech občanů žijících na území Prahy 8. Pracovníci pracují s dětmi a mládeží ve věku 13 až 22 let, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním svým nebo svého okolí. Smysluplná náplň volného času je
prevencí rizik ohrožujících dnešní mládež. V rámci terénní práce pracovníci procházejí vybrané lokality a navazují kontakt s mladými lidmi v jejich obvyklém prostředí. Více informací najdete na webu provozovatele a Facebooku.

Předchozí Mluvíme s lidmi a chceme znát jejich názory
Další Pelc: Vyvedeme Palmovku z křovin