Budoucnost kobyliského sídliště


Debata s občany o budoucím rozvoji sídliště Ďáblice

Dlouho připravovaná veřejná debata o budoucím rozvoji sídliště Ďáblice se konala 24. května 2022 v KD Ládví. Besedu pořádal spolek Krásné Kobylisy, pozvání kromě zástupců spolku a radnice Prahy 8 přijal autor Vize Ďáblice, architekt Petr Klápště, náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček, náš radní Tomáš Hřebík a další.

Debata byla kultivovaná a věcná. Zopakovali jsme odmítavý postoj nás i celého sídliště k neúměrnému zahušťování a obecně k zástavbě, která nerespektuje unikátní ráz architektonicky cenného sídliště.

Předchozí Procházka po sídlišti Ďáblice
Další 80 let od operace Anthropoid