Slovo předsedy


Vážení návštěvníci „Naší Osmičky“,

vítám Vás na webových stránkách regionální organizace TOP 09 Praha 8! Naleznete zde informace o tom, jak naši členové, z nichž někteří jsou i zastupiteli a členy rady městské části Praha 8, usilují o to, aby se tato významná část našeho hlavního města stávala lepším místem k životu. Co je společným jmenovatelem tohoto úsilí?

Jsme přesvědčeni, že odpovědná pravicová politika, která nenaskakuje na neosvědčené experimenty, je tou správnou cestou k prosperující a bezpečné společnosti, jejímž přirozeným motorem jsou úspěšní a spokojení občané. Víme, jak na to. V našich řadách jsou pracovití a kreativní lidé, které politika baví a naplňuje, protože chápou její smysl. Přestože působíme primárně v Praze 8 a pro Prahu 8, nejsme pouhým lokálně omezeným spolkem “nezávislých aktivistů”; někteří z nás působí na pražském Magistrátu či v Parlamentu ČR a všichni čerpáme z know-how stabilní parlamentní strany s realistickým programem a s profesionálním zázemím. Proto řešení, která nabízíme i na naší “osmičkové” úrovni, nejsou populistickou improvizací, nýbrž výsledkem promyšlené politické práce opřené o to, co dlouhodobě a udržitelně funguje.

TOP 09 je otevřenou stranou. Na rozdíl od jiných politických subjektů nejsme “servisní organizací” žádného kmotra ani oligarchy, nepodléháme diktátu žádné neziskovky reprezentující úzký segment obyvatelstva, nemyslíme si, že naši městskou část lze řídit jako firmu – to znamená, že nejsme pouhými vykonavateli pokynů shora. Vnímáme politiku jako řemeslo, jehož součástí je schopnost uspokojovat potřeby širokého spektra lidí, hájit jejich zájmy a svědomitě pečovat o tu část veřejné správy, která nám byla díky volbám demokraticky svěřena.

Víme, že abychom mohli dělat svoji práci dobře, potřebujeme neustálou zpětnou vazbu od voličů, příznivců i odpůrců. Proto nám neváhejte sdělit jakýkoli svůj podnět k naší práci nebo k tomu, co Vás trápí v Praze 8 – kontakty na nás snadno naleznete nejen na tomto webu. Rovněž uvítáme Vaši spolupráci či podporu, která může mít různé formy: můžete nám pomoci dobrou radou, sponzorským příspěvkem nebo i tím, že do TOP 09 vstoupíte, abyste obohatili naše řady a abyste mohli přímo a efektivně ovlivňovat politické dění (nejen) v Praze 8. Standardní stranická politika totiž nemá plnohodnotnou alternativu.

Přeji Vám vše dobré,

Martin Jedlička

předseda TOP 09 Praha 8
martin.jedlicka@praha8.cz