Příspěvky v rubrice

Servisní středisko

Ředitelkou Servisního střediska byla v letech 2013 – 2014 Petra Hainzová. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (SeS) je příspěvková organizace městské části, která se stará o zajištění údržby, oprav a investic do školských zařízení v oblasti Praze 8. Zároveň pro školy a mateřinky zajišťuje mzdovou a účetní agendu. Nyní již SeS spravuje všechny ZŠ a MŠ zřízené Prahou 8. Jedná se o 24 mateřských, 15 základních škol a budovy ve správě Prahy 8 pronajímané soukromým školským subjektům. Dále také Servisní středisko v rámci vedlejší činnosti spravuje kulturní domy a pronajímá tzv. školnické byty. “Naší hlavní prioritou je zajištění dostatku míst pro děti na Praze 8, jak v mateřských, tak v základních školách.“

Městská část Praha 8 byla vždy odpovědným a spolehlivým investorem s pověstí seriózního zadavatele. Bohužel, tyto doby jsou pryč. Nová kolice ‚prostě‘ nepovažuje předem vyhlášené podmínky, smlouvy a dodržování zákonů za dostatečně důležité. Jedná se konkrétně o výběrové řízení na „Snížení energetické náročnosti na objektu KD Ládví, Praha 8“, které bylo vyhlášeno ještě před volbami …