Rada MČ Praha 8: Nové KD Ládví, nebo soud?


Městská část Praha 8 byla vždy odpovědným a spolehlivým investorem s pověstí seriózního zadavatele. Bohužel, tyto doby jsou pryč. Nová kolice ‚prostě‘ nepovažuje předem vyhlášené podmínky, smlouvy a dodržování zákonů za dostatečně důležité.

Jedná se konkrétně o výběrové řízení na „Snížení energetické náročnosti na objektu KD Ládví, Praha 8“, které bylo vyhlášeno ještě před volbami v roce 2014. Vítěz tohoto tendru, společnost Dereza, se však podpisu smlouvy zřejmě nedočká. Co na tom, že v otevřeném zadávacím řízení nabídla nejnižší nabídkovou cenu, co na tom, že zakázka měla být částečně hrazena z Operačního programu Životní prostředí a radnice svým přístupem zcela zbytečně přišla o mnohamilionovou dotaci z evropských fondů? Jak se zdá, největším problémem je, že dodavatel nebyl vybrán „podle not“ nové radniční koalice. Té zřejmě nevadí ani to, že bezdůvodným zrušením zadávacího řízení Městská část Praha 8 naprosto flagrantně porušuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a dopouští se tak správního deliktu, za který ji může být uložena vysoká pokuta od antimonopolního úřadu.

Jaké odůvodnění nová koalice vymyslela? Zatím poněkud chabě argumentuje tím, že dotace byla příliš nízká a dostatečně nepokrývala náklady na stavební akci a zateplování vlastně nemá ekonomický smysl. Také argumentuje porušením zákona o veřejných zakázkách, které údajně spočívá v tom, že doba mezi přijetím nabídek a otvíráním obálek byla příliš dlouhá. Stačilo by však, aby se páni radní podívali do jiných dokumentací k zadávacím řízení, která prošla kontrolou antimonopolního úřadu, a ve kterých byla stanovena lhůta mezi podáním nabídek a otevíráním obálek shodně, jako u této zakázky (vždy šlo o cca 4 – 5 hodin), a přitom je antimonopolní úřad vyhodnotil jako bezvadné a ani v jednom z kontrolovaných případů městské části příliš dlouhou dobu mezi podáním a otevíráním obálek nevytkl.

Je pravdou, že přislíbená dotace byla nižší, než například u základních škol. Samozřejmě pro to existuje dobrý důvod a to, že pokud se jedná o veřejnou budovu, která generuje příjmy z pronájmu prostor, což platí i pro KD Ládví, výše dotace je automaticky ze strany poskytovatele dotace (Státního fondu životního prostředí) nižší. Navíc zateplení kulturního domu by nepřineslo pouze snížení výdajů za energie, přineslo by také tolik potřebné estetické zhodnocení prostoru u výstupu metra Ládví. Projektová dokumentace byla připravována s ohledem na rekonstrukci protějšího obchodního domu a finální výsledek by jistě významně přispěl k revitalizaci celé oblasti.

Doba mezi podáním nabídek a otvíráním obálek byla, jak jsem se již zmínila, pět hodin. Místostarosta Fichtner pak na základě jedné věty, která zazněla ve zcela jiném rozhodnutí antimonopolního úřadu, a kterou navíc zcela vytrhnul z kontextu celého rozhodnutí, vymyslel, že městská část v minulosti porušovala zákon o veřejných zakázkách. Pan místostarosta pak na jednání Zastupitelstva tvrdil, že MČ tento bod konzultuje s celou řadou advokátních kanceláří. Nicméně žádný právní posudek, i přes naši žádost nepředložil a zřejmě ani nepředloží, neboť pochybuji, že se najde právník, který by se pod takový posudek podepsal.

Zcela oprávněně a zcela předvídatelně se vítězný uchazeč proti rozhodnutí radnice smlouvu o dílo neuzavřít ohradil a chystá se odvolat na ÚOHS a posléze obrátit na soud. Všichni zastupitelé Prahy 8 obdrželi tyto informace formou dopisu od advokátní kanceláře zastupující společnost Dereza.

Z pohledu TOP 09 je naprosto nepřípustné, aby radnice měnila své rozhodnutí o uzavření řádně a transparentně vysoutěžené smlouvy pouze z důvodu změny politického vedení. Jakékoliv zadávací řízení může být zrušeno jen z důvodů výslovně uvedených v ustanovení §84 zákona o veřejných zakázkách a takový důvod v tomto případě rozhodně nenastal. Navíc se Rada svým rozhodnutím dostala do situace, kdy bude zbytečně vynakládat prostředky za právní služby v rámci soudního sporu, či za pokutu ze strany antimonopolního úřadu. Toto všechno se děje v době, kdy stávající koalice stále upozorňuje na špatnou ekonomickou situaci městské části a nedostatečnou transparentnost bývalého vedení. Koalice se nejspíš rozhodla tuto domnělou situaci vyřešit tím, že bude účelově pozbývat miliony již získaných dotací, účastnit se těžko ospravedlnitelných soudních řízení a porušovat zákon o veřejných zakázkách. 

Petra Hainzová
předsedkyně zastupitelského klubu TOP 09 Praha 8
členka komise pro územní rozvoj a památkovou péči

IMG_1833 IMG_1836 IMG_1840 IMG_1834

Předchozí Negrelliho viadukt si zaslouží víc
Další Nestíháme uzávěrku Osmičky? Prostě zničíme celý náklad!