Negrelliho viadukt si zaslouží víc


Plánovaná rekonstrukce Negrelliho viaduktu skrývá potenciál, který může učinit významnou část Karlína ještě příjemnější a přátelštější čtvrtí, ve které se budou rezidenti cítit dobře. A nejen rezidenti.

Přípravy na rekonstrukci viaduktu probíhají již několik let a plán oprav je zaměřen převážně na železniční trať a havarijní stav stavby samotné. V současných plánech oprav se však nepočítá s možností využití prostoru pod viaduktem a okolo něj. A právě zde vnímám onen potenciál, jak po vzoru jiných světových metropolí integrovat historickou inženýrskou stavbu do života města a vytvořit tak další přidanou hodnotu místa, kterou ocení nejen rezidenti. Tuto myšlenku jsem prosazovala již v minulém volebním období, konec konců se k ní TOP 09 Praha 8 hlásila i ve svém volebním programu. Proto vítám iniciativu Centra pro středoevropskou architekturu, které si téma vzalo za své a ve spolupráci s Konsorciem pro Karlín v polovině ledna uspořádalo sympozium Metamorfózy viaduktů v evropských městech. Cílem sympozia bylo vytvořit za přítomnosti všech aktérů rekonstrukce předpoklad pro vznik „kreativního inkubátoru“ pod karlínskou částí viaduktu.

Už při prvních úvahách o možnostech využití oblouků pod viaduktem a jeho okolí jsme naráželi na komplikované majetkové rozložení stavby a přilehlých pozemků. Majitelem stavby je SŽDC, pozemky pod oblouky patří převážně městu, správcem okolí viaduktu je městská část, svou roli zde hrají také České dráhy, ČSAD a v neposlední řadě Národní památkový ústav. Na lednovém sympoziu se všechny zainteresované strany sešly u jednoho stolu vůbec poprvé a ačkoliv chápu, že je těžké na projektu takového rozsahu najít shodu, vážím si jejich přístupu a snahy domluvit se.

Jednání jsou zatím na začátku, podle hlavního projektanta rekonstrukce Marka Foglara je však projekt technicky připraven tak, aby využití oblouků nijak nebránil. Rekonstrukci Negrelliho viaduktu a především využití oblouků a okolí pod ním vnímám jako jeden z nejvýznamnějších počinů v Karlíně v následujících letech. Projekt slibuje, že okolní obyvatelé i návštěvníci nebudou muset chodit kolem nic neříkající posprejované stavby, vyhýbat a protahovat se mezi zaparkovanými auty nebo se v noci bát projít pod oblouky. Slibuje, že se Karlín stane opět o něco zajímavějším, bezpečnějším a kulturnějším místem pro jeho obyvatele i návštěvníky. I proto je TOP 09 Praha 8 připravena na projektu spolupracovat bez ohledu na aktuální politické rozložení na pražské či osmičkové radnici. Protože stav, v jakém se dnes viadukt a jeho okolí nachází, si sto šedesát let stará historická památka nezaslouží. A nezaslouží si to ani obyvatelé Karlína.

 

Markéta Adamová
Zastupitelka městské části Praha 8, dříve radní pro sociální oblast a čerpání evropských dotací
Předsedkyně TOP 09 Praha 8

 

 

Negrelliho_viadukt_FOTO
Z
droj obrázku: www.fototuristika.cz

Předchozí Fórum Osmička: Acta Non Verba - činy, ne slova!
Další Rada MČ Praha 8: Nové KD Ládví, nebo soud?