Sledujeme: nevhodný fast food na Střížkově má své pokračování


V srpnu minulého roku vydal Stavební úřad pro Prahu 8 územní rozhodnutí na výstavbu tzv. „Jednotky rychlého občerstvení s prodejem přes okénko a drive thru prodeje“. Pokud by byl projekt dotažen do konce, jednalo by se o výstavbu rychlého občerstvení v ulici Střelničná, a to hned naproti nynějšímu Kauflandu. Kdo zná současnou dopravní situaci v místě předpokládané stavby, tak jistě tuší, že by tento projekt způsobil další navýšení již tak husté dopravní zátěže. Už samotný princip drive thru prodeje, kdy čekáte na přípravu pochutin ve svém voze převážně se zapnutým motorem, není moc ohleduplný ke svému bezprostřednímu okolí. Nutno podotknout, že samotná stavba má stát v těsné blízkosti velkých bytových domů na Střížkově. Je proto s podivem, že se celý tento projekt dostal až do fáze územního rozhodnutí o umístění stavby.

Za projektem stojí společnost DKE s.r.o., která vznikla v roce 2011 a v roce 2015 měla (dle listin ve veřejném rejstříku) obrat 0 Kč a výsledek hospodaření -341 tisíc korun.

Naštěstí se proti tomuto rozhodnutí vznesla vlna kritiky jak z úst místních iniciativ, tak i opozičních zastupitelů Prahy 8. A tak díky aktivitě mnoha lidí bylo podáno na Magistrát hl. města Prahy hned několik odvolání proti rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 8. S napětím jsme čekali, jak nadřízený orgán rozhodne. Světe div se, dobrá věc se podařila a Magistrát dne 19.6.2017 vydal rozhodnutí o zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 8. Nyní si tedy počkáme, jak bude celá kauza pokračovat a jak magistrát dále rozhodne. O průběhu a výsledcích se dozvíte na našich stránkách.

Ale pojďme se nyní podívat i na další plány developerů v Praze 8. Je skutečně až s podivem, jak se několik posledních let snaží developerské společnosti o umístění svých staveb v sídlištní zástavbě. Např. horká kauza minulých dní silně rezonující Sídlištěm Ďáblice. Plánovaná megalomanská výstavba se má odehrávat na „troskách“ bývalých objektů spotřebního družstva Včela – nyní jednopodlažní stavby vybudované pro občanskou vybavenost sídliště. Ty vlastní již desítky let společnost CPI Reality a.s. vlastněná podnikatelem Radovanem Vítkem. Tyto stavby nechal vlatník postupem času zcela bezprizorně zchátrat a v minulých dnech pak přišel s hotovými plány vystavět zde vysoko podlažní bytové a obchodní komplexy.

Projekt s cynickým názvem „Revitalizace a dostavba objektů CPI Reality a.s.“ pak představil na veřejném projednávání letos v červnu. Pomineme-li, že si pro představení plánů dotýkajících se tisíců lidí ze sídlištní zástavby vlastník pronajal zasedací místnost pro 50 osob, tak ti, co se na prezentaci protlačili, mohli na místě spatřit, co si pánové z CPI představují pod pojmem revitalizace. Jedná se o plán výstavby třech 18 až 20-ti podlažních bytových domů a retailových ploch v přímém sousedství současné panelové zástavby. Více se můžete dozvědět v článku našeho kolegy, zastupitele Jaroslava Antonína.

Tyto i další kauzy v naší Praze 8 budeme i nadále sledovat a pravidelně informovat na našich stránkách.

Tomáš Slabihoudek
zastupitel MČ Praha 8
tomas.slabihoudek@praha8.cz
FB: TomasSlabihoudekTOP09
tel: 603 974 356
Předchozí Jsme důslední a nechceme více zastavovat sídliště v Praze 8
Další Podporujeme myšlenku univerzitního kampusu na Invalidovně