Jsme důslední a nechceme více zastavovat sídliště v Praze 8


Na posledním zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 bylo přijato usnesení, které zcela odmítá naprosto naddimenzovanou výstavbu nových obytných domů na sídlišti Ďáblice. Jedná se o bývalé objekty družstva Včela, které má nyní ve své správě společnost CPI Reality, a.s., která na prvním veřejném projednávání svého záměru dne 14.6.2017 představila tento projekt.
Přiznáme se, že jsme byli šokováni, když jsme poprvé viděli jejich návrhy, a nedokážeme si představit, že by takový projekt mohl na sídlišti Ďáblice vyrůst. Jsme přesvědčeni o nevhodnosti takovéto zástavby, která symbolizuje nedostatek respektu k občanům a je motivována pouze zájmem o zisk z prodeje bytů bez návaznosti na občanskou vybavenost a symbiózu s okolním prostředím. Developer označuje tento projekt jako revitalizaci objektů, které nechal po mnoho let chátrat a které především v dobách minulých sloužily jako součást občanské vybavenosti na sídlišti Ďáblice. Jedná se tedy o přízemní objekty. Projekt počítá s bytovou výstavbou na adresách Střelničná a Tanvaldská 1348, Frýdlantská 1351, Čumpelíkova 1222, objekt v ulici Šimůnkova 1625 by dle předložené studie měl sloužit jako nízkopodlažní obchodní centrum bez bytových jednotek. Co je však na celém záměru nejvíce šokující, je megalomanie výškových domů na ostatních adresách, které mají dosahovat až 18 pater. Celý projekt absolutně nezohledňuje základní parametry pro smysluplnost výstavby, to je:

  • zakomponování výstavby v duchu unikátního řešení sídliště Ďáblice, respektování stávající zástavby a citlivé posouzení vhodnosti výstavby nových domů ve stávajících logických liniích původní architektury sídliště,
  • nerespektuje nárůst požadavků na občanskou vybavenost, jedná se především o kapacitu školek a škol, kdy při plánované výstavbě až 700 bytů nepochybně nastane velký tlak na umístění dětí v těchto školských objektech,
  • ani v případě vybudování podzemních parkovišť není možné zaručit nepřeplňování parkovacích stání na ulici, protože nájemníci si nemusí podzemní garážová stání koupit,
  • v tom případě bude developer nabízet garážová stání jiným zájemcům a dojde tak k další dopravní zátěži na sídlišti Ďáblice,
  • absolutní nedostatek vkusu navržené architektury nových domů, které ve stávající výstavbě působí jako cizorodý prvek a nepřispívají k estetickému vylepšení sídliště Ďáblice,
  • z výše uvedeného je zřejmé, že mi i vadí přístup investora i architekta, kteří se řídí pouze ideou „postavit, prodat a odejít“, aniž by znali historii vzniku sídliště, filozofii původního návrhu a realizace pana architekta Tučka, a aniž by chtěli vytvořit jakoukoliv přidanou hodnotu v rámci původního řešení na unikátním sídlišti v rámci celé ČR.

Proto jsme, jako klub TOP 09, na posledním zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 zpracovali a předložili usnesení, které tuto výstavbu odmítá a které bylo jednomyslně přijato. Velmi vítáme, že se k nám připojily i ostatní politické strany v Zastupitelstvu a děkujeme také občanským iniciativám, kterým není jedno, v jakém prostředí žijeme.

Další veřejné projednávání se mělo konat 28.6.2017 od 18:00 na úřadu MČ Praha 8, nicméně investor CPI Reality a.s. dva dny před konáním tuto akci zrušil. Co lze z tohoto jejich kroku vyvozovat můžeme jen hádat. Celou situaci kolem této výstavby budeme i nadále sledovat.

Jaroslav Antonín
zastupitel MČ Praha 8

Předchozí Fórum Osmičky: Všehoschopní diletanti v akci
Další Sledujeme: nevhodný fast food na Střížkově má své pokračování