Praha 8 schválila rekordní rozpočet


Zastupitelstvo Prahy 8 schválilo rozpočet na rok 2017, který počítá se schodkem 100 milionů korun a o 273 milionů vyššími výdaji oproti schválenému rozpočtu z roku 2016.
Koalice ANO, ČSSD, Strany zelených a KSČM tak schválila celkové příjmy rozpočtu ve výši 1 976 197 korun a výdaje rekordních 2 076 197 korun, přičemž bezmála 1,5 miliardy korun se  převádí z vlastních fondů hospodářské činnosti. To jsou peníze, které MČ Praha 8 získala převážně z privatizace bytového fondu v minulém volebním období.


Běžné (provozní) výdaje

Při nástupu současného vedení radnice v roce 2014 jsme mohli slyšet bědování nových koaličních partnerů, především pak z úst představitelů ČSSD a Strany zelených, o zanechaném „snědeném krámu“.  Minulá koalice (ODS + TOP 09) ponechala na účtech Prahy 8 více jak 2 miliardy korun a zcela uhrazené veškeré dluhy z minulosti.

Silácká prohlášení o razantním každoročním snižování běžných výdajů se dva roky ve společné koalici vytratila jako pára nad hrncem. Nejenže tyto výdaje stoupají, ale v roce 2016 byly dokonce nejvyšší za posledních 5 let. (777 mil Kč). Dnes již ani arbitr spravedlnosti v Praze 8 – Strana zelených – nevěří, že se koalici podaří běžné výdaje nadále snižovat.
Velkolepé plány o každoročním snižování běžných výdajů, které prosazovala předsedkyně Finančního výboru (FV) za Zelené paní Vejchodská, se ztrácí v nedohlednu. Jak napovídá graf, tak trendem je spíše jejich zvyšování.

Při schvalování letošního rozpočtu bylo zajímavé sledovat jak místostarosta Vilgus (SZ), uchlácholen svou jedinou gescí – Agendou 21 (tu však dokázal prozatím jen zpackat), hlasuje pro letošní rozpočet, přičemž předsedkyně FV se hlasování zdržuje.

Letošní běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 665 mil. korun a nalezneme zde mimo jiné provozní výdaje od městské infrastruktury, přes školství, odbor dopravy, kulturu až po hospodářskou správu úřadu. Vybrané výše provozních výdajů nalezneme např. v kapitolách IT 23 200 mil., v dopravě 18 900 mil. nebo životního prostředí 49 400 mil. Kč. Je důležité uvést, že běžné výdaje hradí provozní náklady. Nejsou to tedy investice do rozvoje města, ale jen peníze na chod úřadu.


Kapitálové (investiční) výdaje

Důvodem rekordního rozpočtu je také nárůst tzv. kapitálových výdajů. To jsou investiční výdaje a jejich čerpání záleží také na tom, jak úřad dokáže vybrané akce vysoutěžit. Největší investice v letošním roce se plánují na rekonstrukce a rozšíření škol, kdy např. na půdní vestavbu, opravy interiérů a výměny oken školní budovy v Pernerově ulici je vyčleněno 138 mil. korun a 200 mil korun na stavbu tělocvičny a školní jídelny ZŠ Lyčkovo náměstí. Zda se tyto akce podaří v roce 2017 uskutečnit je však otázkou. Úřadu se dlouhodobě nedaří velké zakázky soutěžit (např. superzakázka na údržbu zeleně). Celkem je pak rozpočtována částka
1 410 503 Kč, což je o miliardu více než v roce 2016.

Vybrané investiční plány Prahy 8 na rok 2017 (v tis. Kč):

Podzemní kontejnery  – I. etapa MČ Praha 8 32 000
Úprava pěších cest v Thomayerových sadech p.č. 9/3, k.ú. Libeň 22 000
Chodníkový program TSK hl. m. Prahy MČ Praha 8 7 000
Snížení energetické náročnosti školských a jiných objektů (převod z r. 2015) Servisní středisko 68 000
Realizace půdní vestavby, stav. úpravy interiéru a výměna oken ZŠ a MŠ Lyčkovo nám (Pernerova) 138 000
Realizace výstavby tělocvičny, školní jídelny a kuchyně – pravé křídlo ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. 200 000
Výstavba rodinného centra Kobylisy k.ú. Kobylisy 15 000

Rozpočtový výhled na další roky
Velmi smutný pohled je pak schválený rozpočtový výhled na další roky. Zatímco pro letošní rok jsou výdaje značně naddimenzovány (1,4 mld. Kč), tak v dalších letech (jak lze vyčíst z tabulky) jsou naopak až podezřele nízké. Rozpočtový výhled na roky 2018–2022 počítá s kapitálovými výdaji vždy jen 50 mil. Kč ročně, což je pro stotisícové město žalostně málo. Předpokládá snad koalice, že v dalších letech již na investice nic nezbyde?

Rozpočtový výhled kapitálových výdajů 2012-2022, schválený Zastputelstvem P8 (v tis. Kč)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
254 809 218 245 791 576 380 027 407 435 1 410 503 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Závěrem snad můžeme jen konstatovat: letošní rozpočet, tak jak byl schválen, je nejvyšší v historii Prahy 8. Občan Prahy 8 také může jen doufat v to, aby se podařilo letos běžné provozní výdaje udržet alespoň trochu na uzdě a nepokračoval tak neblahý trend jejich každoročního zvyšování.

Tomáš Slabihoudek
zastupitel MČ Praha 8
člen Finančního výboru Zastupitelstva Prahy 8

Předchozí Fórum Osmička: Když v politice chybí rozum
Další Záchranka místo radnice? Magistrát si chce přivlastnit Novou Palmovku