Strategický plán aneb pejsek s kočičkou pekli dort


Místostarosta Petr Vilgus jistě nebude rád vzpomínat na letošní únorové jednání zastupitelstva Prahy 8. Jeho ambiciózní projekt, vlajková loď „osmičkových“ Zelených, Strategický plán udržitelného rozvoje (SPUR) pro roky 2017-2026 šel ke dnu jako Titanic, neboť nebyl schválen většinou zastupitelů (pro schválení SPUR nehlasovala ČSSD, koaliční partner Zelených).

Jakkoli souhlasíme s tím, že je správné, aby politici měli dlouhodobé vize překračující rámec jednoho volebního období, způsob přípravy tohoto plánu nápadně připomíná pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort.

pejsek dort

Naše výhrady ke SPUR můžeme shrnout do těchto bodů:

– Dokument o 303 stranách obsahuje neuvěřitelné množství nepotřebných detailů i obecných frází okopírovaných z dokumentů OSN či vyhlášek hl. m. Prahy.

– Do „Týmu pro tvorbu strategie“, který měl na starosti zpracování finální podoby SPUR, nebyli připuštěni žádní zástupci opozice, přestože jsme o otevření tohoto týmu pro opozici výslovně žádali.

– Zájem a účast obyvatel na „kulatých stolech“ (kde měli občané možnost zapojit se do přípravy SPUR) byla minimální – šlo o pouhých 222 občanů, což činí 0,215 procent obyvatel Prahy 8. O reprezentativní vzorek se tedy rozhodně nejedná.

– Výběr stěžejních témat neodráží objektivně názory občanů, nýbrž reflektuje politická stanoviska koalice (ANO-ČSSD- KSČM-SZ). Ve SPUR se například vůbec neobjevuje názor, že by bylo záhodno dostavět novou radnici na Palmovce.

– V případě Libeňského mostu SPUR vůbec nereflektuje fakt, že jak na úrovni MČ Praha 8, tak na úrovni pražského magistrátu převážil názor, že Libeňský most není účelné rozšiřovat, a naopak konstatuje, že by k jeho rozšíření mělo dojít.

Podle našeho názoru by SPUR měl obsahovat pouze několik prioritních cílů v klíčových oblastech, které jsou v souladu s plány magistrátu a které jsou reálně uskutečnitelné. Tyto prioritní cíle by měly být zároveň i vázány na rozpočet městské části a výhled do budoucnosti. Pokud to tak není, je strategický plán pouze dokument k umístění do šuplíku a zároveň jsou to i vyhozené finanční prostředky. Místostarosta Vilgus vzpourou koaličních zastupitelů z ČSSD přišel nejen o svůj strategický sen, ale i o možnost postupu městské části do kategorie B “Zdravých měst”, která je právě podmíněna schválením SPUR. Vzhledem k tomu, že Agenda 21 je jeho hlavní pracovní a rozpočtovou náplní, nezbyde mu, než nějakou žádoucí protislužbou uchlácholit koaliční ČSSD, neboť podporu opozice očekávat rozhodně nemůže. Necháme se překvapit, co zajímavého vymyslí.

 

Petra Hainzová a Tomáš Tatranský

zastupitelé MČ Praha 8

Předchozí Fórum Osmička: Bezpečnost je naší prioritou
Další Fórum Osmička: Když v politice chybí rozum