Na Praze 8 sice houby nerostou, ale trafikám, těm se tu daří


Na zastupitelstvu dne 9.12.2015 byla hlasy koalice založena nová akciová společnost. V tomto volebním období již třetí organizace a nejspíše ne poslední. TOP 09 upozorňovala na nekoncepčnost vládnutí rady, které způsobuje, že městské organizace rostou jak houby po dešti. Leckde jinde na správu tepelného hospodářství a správu nemovitostí mají jednu společnost, Praha 8 má dvě (akciovou společnost a společnost s ručením omezeným). V minulém volebním období byla založena akciová společnost pro výstavbu nové radnice a správu nemovitostí ve vlastnictví Prahy 8. Založení této nové akciové společnosti nebylo doporučeno ani na finančním výboru Zastupitelstva Prahy 8. Argument TOP 09, že by se místo založení další akciové společnosti měla využít již existující a fungující společnost Centrum Palmovka a.s., která byla dokonce původně založena s tím, že by měla po dostavbě radnice převzít správu majetku, nebyl současnou koalicí akceptován. Debata nad tak zásadním bodem byla po jedné hodině ukončena hlasováním koalice na návrh místostarosty Matěje Fichtnera (ANO), ač se ke slovu hlásili další a další zastupitelé. Pod heslem, když se nám diskuze nelíbí, tak ji prostě ukončíme. Velice překvapivý byl postoj Strany Zelených Praha 8, která toto šokující a nedemokratické ukončení diskuse podpořila a tímto aktem popřela veškerá svá vyjádření na téma otevřenosti radnice a transparentního rozhodování.

Jelikož předchozí bod na využití společnosti Centrum Palmovka a.s. pro správu nemovitostí nebyl ze strany koalice akceptován, navrhla TOP 09 zrušení nevyužívané akciové společnosti Centrum Palmovka a.s., která stojí Prahu 8 každý měsíc bezmála 850 tis. a nevykonává v současnosti žádnou činnost, neboť koalice výstavbu radnice soudními spory a neproplácením faktur zastavila. Pokus projednat tento návrh na komisi pro obecní majetek nebyl hlasy koalice schválen. Návrh nebyl koalicí podpořen ani na zastupitelstvu a odmítavé stanovisko nebylo jakkoliv vysvětleno. Můžeme se tak jen domnívat, co vede ANO, ČSSD, SZ a KSČM k takovému popření vlastních výroků z minulého volebního období. Je to strach, že zrušením politických trafik v Centru Palmovka ztratí koalice většinu? Nebo je to strach, že vyvolání soudního sporu ohledně stavby Nové Palmovky bylo ukvapené? Nebo plánují případné rozhodnutí soudu v neprospěch Prahy 8 nerespektovat, a tak potřebují jakousi prázdnou „skříňku“, na kterou udeří rozhodnutí soudu a sama rada tak získá několik hodin na krizové řešení jimi vyvolané situace? Nikdo neví, rada odmítá komunikovat se zastupiteli a rozhoduje zcela netransparentně a bez širší politické shody. Což bylo jejich oblíbené téma pro kritiku koalice jejímž členem byla i TOP 09.

Jakub Čáp

zastupitel MČ Praha 8, 1. místopředseda TOP 09 Praha 8

Předchozí Proběhla koordinační schůzka o nedostatečné kapacitě škol v Karlíně
Další Fórum Osmička: TOP 09 posílila rozpočty městských částí