Ládví se stovkami autobusů.


Známé čmoudící Ikarusy byly staženy z provozu v celé ČR již v roce 2007. Nové linky sice mohou splňovat přísné emisní limity, nicméně zavádět i tak autobusovou dopravu do rezidenční oblasti Ládví je chybou. (Foto zdroj: pl.wikipedia.org)

 

V úterý 24. 3. 2015 měli obyvatelé Ládví a okolí možnost navštívit diskusi v KD Ládví se zástupci magistrátu HMP reprezentovaným náměstkem primátorky Dolínkem, vedení osmičkové radnice v čele s panem starostou Petrusem, radním Prahy 8 pro dopravu panem Šaškem (všichni ČSSD) a vedením ROPIDu, o zavedení nových autobusových meziměstských linek do oblasti Ládví.

Samotné slovo „diskuse“ není vlastně ani moc na místě, neboť páni radní nám vlastně pouze přišli oznámit již hotovou a rozhodnutou věc. Od 7. 4. 2015 začnou do oblasti Ládví proudit stovky autobusů denně navíc (milý občane, se s tím smiř), svážející obyvatele Mělnicka, Neratovicka a Líbeznic na metro C – Ládví. Říkejme tomu tedy korektně „prezentace“ a nikoliv diskuse, neboť o změně již bylo rozhodnuto dávno před tímto vystoupením z pozice moci.

Ale nejprve si shrňme celou historii této akce z dílny ROPIDu. Oficiálně se tomuto plánu vznešeně říká „Integrace autobusové dopravy z oblasti Mělníka a Neratovic“. ROPID s tímto návrhem přišel již v minulosti a jak je jeho dobrým zvykem, oznámil to Praze 8 až jako tomu poslednímu. Tehdejší rada Prahy 8, složená také ze zástupců TOP 09, o záměru dozvěděla a začala proti tomuto nápadu hlasitě protestovat. Následovala mediální přestřelka a ROPID nakonec od akce ustoupil a vše bylo přesunuto – prý na „neurčito“. Rok se s rokem sešel a „neurčito“ je skutečností dneška, nyní však za tichého souhlasu nového vedení radnice Prahy 8 v čele s ČSSD a jejich odpovědným radním za dopravu Šaškem.

Aby bylo zcela jasno, nikdo nezpochybňuje přínosy integrace jako takové, zpochybňujeme pouze nutnost ukončit všechny linky od Mělníka, Neratovic a Líbeznic (kromě linky 351) u stanice metra C Ládví. Ano, na těch zastávkách MHD při metru C, kudy denně jezdíme, a na kterých je i beztak dost frekventovaný pohyb pasažérů. Má se prý jednat o “pouhých” 106 autobusů denně. Ono se sice možná jedná o 106 autobusů denně, nicméně ty přijedou, pak se musí někde otočit a zase odjet. Ale to není vše: ty autobusy neodjedou hned, mají nějaký jízdní řád a tudíž někde i musejí na odjezd posečkat. A najednou tu mámě 212 jízd. Dle informace od pana náměstka Dolínka pak prý pojede autobus po 12 minutách, nicméně na webu ROPIDu se uvádí, že ve špičce to má být 5-10 minut (zdroj: integrace.ropid.cz/1-2.htm). To s sebou přináší hluk, zplodiny, karcinogenní drobné částice, přelidněnost, dopravní zácpy a zvýšené riziko pro chodce, přičemž v oblasti Ládví je několik k zařízení pro předškolní děti a školáky a rovněž vyšší počet starších lidí, kteří přechod pro chodce nemohou přeběhnout jako srnka a podchod je pro ně plný schodů.

Chápeme, že takovýto krok uvítají obyvatelé dotčených mimopražských destinací, ne tak obyvatelé Ládví, kam se de facto přesune celá odbavovací kapacita autobusového nádraží z Holešovic.
Navíc když je zde zcela logická a jediná správná alternativa ukončení linek na moderním autobusovém terminálu Letňany, který byl přesně k takovýmto věcem vybudován a je nevyužívaný. Autobusové nádraží v Letňanech “sedí” přímo na metru s velkokapacitní halou, je hned u dálnice, je mimo obydlené území a tudíž by zvýšený provoz nikoho neobtěžoval. To slovy ROPIDu prý odmítají Středočeši, že se cestujícím jízda do centra zdrží až o 45 minut.

Problém celého ROPIDu a jeho plánovačů dost možná spočívá v tom, že jsou odtrženi od reality, neboť MHD ve svých funkcích zaměnili za služební bouráky placené z našich daní a jet MHD je pod jejich úroveň. Jinak by totiž v rozbouřené debatě nemohlo zaznít, že z Letňan na Muzeum to činí dlouhých 35-45 minut.
Nevíme, zda pánové z radnice, magistrátu a ROPIDu někdy jeli onu trasu, ale z Letňan na Muzeum je to cca 18 minut (zdroj: dpp.cz). Je zajímavé, jak zvolenému pražskému zastupiteli a náměstkovi primátorky Prahy Dolínkovi, leží více na srdci naprosto bagatelní 6 minutový rozdíl (z Ládví je to na Muzeum 12 minut) namísto aby hájil přání Pražanů a svých voličů. Pan náměstek Dolínek snad kandidoval ve Středočeském kraji? Nebo snad denně tuto cestu využívá? Ne, tak ať hájí zájmy Pražanů, k čemuž se slibem zastupitele zavázal.

Další perlou bylo, když se náměstek Dolínek zaklínal přísnými exhalačními normami EURO 6, které prý budou využívat nové autobusy, avšak v jeho prezentaci svítilo EURO 5 (tak co tedy?), dokázal se tak několikrát popřít v jedné větě. V návalu blahosklonnosti (tj. ve chvíli, kdy se v sále přestalo ozývat hlasité „demisi“ a „odstupte“) pak přislíbil zjištění možnosti instalovat retardéry na ulici Střelničná, avšak pokud by něco o té ulici věděl (třeba která to je), přišel by nato, že řešení je to nereálné, protože se jedná o významnou dopravní tepnu na severu Prahy a zároveň by takové opatření bylo kontraproduktivní, protože těch 106 autobusů navíc sem a 106 autobusů navíc tam by se před tímto rychlostním omezením jenom “štosovalo” a problém by se tím jen prohloubil.

No a co na to říká naše osmičková radnice? Nic. Pan starosta Petrus byl jen v roli moderátora diskuse a dělal podporu svému stranickému kolegovi Dolínkovi, když mu prstem ukazoval na ty přítomné v sále, kteří jsou z opozičních stran TOP 09 a ODS, asi aby byl v obraze. Dále pak pan starosta Petrus tvrdil, že radnice Prahy 8 s tím nemůže nic dělat. Je to zajímavé tvrzení, protože jak jsme zmiňovali výše, bývalé vedení radnice celé čtyři roky funkčního období těmto tlakům odolávat dokázala. Spisovatel G.B.Shaw prohlásil: “Kde je vůle, je i cesta.” Pan Šašek, radní Prahy 8, který má v gesci dopravu, se pro jistotu nevyjadřoval vůbec, protože k tomu asi nemá co říct. Ve volební programu ČSSD v Praze 8 pro loňské komunální volby na straně 3 stojí: „Budeme prosazovat snížení hlukové a emisní zátěže v okolí frekventovaných komunikací.“ (zdroj: http://www.cssdpraha8.cz/gallery/volebni_program_cssd_praha_8_080814.pdf)

Ano, takhle dnes ČSSD na Osmičce “hájí” zájmy svých voličů a naplňuje svůj volební program již po pár měsících po uvedení do funkce, a to s tichou podporou KSČM, kteří se ohánějí svým mottem „Pro lidi s lidmi.“

Fakta:
V současnosti jezdí meziměstských autobusů: 36 denně
Nově od 7. 4.: 142 denně (106 autobusů navíc)
Intervaly ranní špička: 5-10 minut
Intervaly dopoledne: 15-30 minut
Odpolední špička: 7,5 – 30 minut
(zdroj: integrace.ropid.cz/1-2.htm)

Text:

Lukáš Lexa (TOP 09)
lukaslexa@volny.cz
Tomáš Slabihoudek
zastupitel MČ Praha 8
tomas.slabihoudek@praha8.cz
tel: 603 974 356

 

Předchozí Rozpočet pro rok 2015 - nové vedení Prahy 8 možná maká, ale neumí
Další Fórum Osmička: Většina škol by měla nápor vydržet