Fórum Osmička: Většina škol by měla nápor vydržet


Dana Kvačková odpovídá v rubrice Fórum na otázku Je Praha 8 připravena, pokud jde o základní školy a příliv dětí do nich?

Nevím, jak jsou připraveny ZŠ v Ďáblicích a Dolních Chabrech, a proto se budu zabývat MČ Praha 8.

Městská část pod vedením bývalé koalice prozíravě zadala v roce 2013 demografickou studii optimalizace ZŠ a MŠ do roku 2024. Studie byla v polovině roku 2014 představena Radě MČ, ředitelům škol i dalším zájemcům.

Na základě poznatků studie má každá základní škola představu, jak se bude navyšovat dalších deset let počet žáků v její spádové oblasti.

Kromě oblasti Karlína by kapacita škol měla nárůst dětí pokrýt. Zejména ZŠ a MŠ na Lyčkově náměstí již nyní praská ve švech. Dočasným řešením je námi plánované postupné obnovení bývalé ZŠ Pernerova a půdní vestavba na Lyčkově náměstí pro účely družiny.

Obávám se, že v okamžiku bytové výstavby na Rohanském ostrově bude třeba otevřít v Karlíně školu novou. Nebo doplnit nabídku školou soukromou či církevní. Ředitelé musí plánovat nyní i kapacitu školních družin a jídelen.

To je jedna strana mince. Druhá je však možnost, že místa budou pouze pro děti ze školského obvodu (tzv. spádové školy), v němž má dítě místo trvalého pobytu. A každým rokem se s naplňováním kapacit ZŠ bude omezovat výběr školy dle zájmu rodičů. Je to u několika základních škol již dnešní realita. Městská část školy vybavila a opravila. Teď by měla dohlédnout, aby byly srovnatelné co do úrovně. Školy by měly mít vytvořené podmínky pro rozvíjení školních vzdělávacích programů, vzdělávání pedagogických pracovníků a péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dana Kvačková
zastupitelka MČ Praha 8 za TOP 09

Předchozí Ládví se stovkami autobusů.
Další Karlínské farmářské trhy? Prostě nebudou!