Karlínské farmářské trhy? Prostě nebudou!


Několik let pravidelně od března do listopadu, vždy v sobotu, probíhaly Karlínské farmářské trhy, které si získaly velkou oblibu nejen u obyvatel Karlína, ale přijížděli na ně i návštěvníci z celé Prahy 8 a okolí. Akce to byla i díky umístění do parku na Karlínském náměstí o něco komornější než například trhy na Nám. Jiřího z Poděbrad, avšak kvalita prodejců byla zaručena pořadatelem, tedy městskou částí a často se konal i doprovodný program. Letos ani v polovině dubna nevíme, zda se trhů dočkáme. Zatímco na jiných městských částech se i přes změny ve vedení radnic po podzimních volbách občané opět mohou těšit z nákupů čerstvých potravin na trzích, tak osmička se stále ještě neprobudila ze zimního spánku.

Pokud se rozhodnete pátrat po tom, proč tomu tak na Praze 8 je, dozvíte se z webových stránek MČ jen kusé informace. Vedení osmičky prý hledá provozovatele (informace z poloviny března 2015) a jiné místo než Karlínské náměstí vzhledem k tržnímu řádu není možné využít. Je zde i výmluva na bývalé vedení (když sám nečiním, aspoň to na někoho svedu), které mohlo jiné místo do tržního řádu navrhnout. Je pravda, a já se té odpovědnosti nezříkám, že jsme jiné místo do tržního řádu nenavrhli, nicméně možností řešení existuje několik. Přestože je to dnes už zodpovědností nové koalice, nabídla jsem vedení Prahy 8 součinnost a poskytla návrhy k řešení současné situace. Politické souboje bývalé a nové koalice by měly jít rozhodně stranou a cílem by měla být především snaha trhy uspořádat.

Snahu situaci řešit ku prospěchu všech (občanů ale i trhovců) jsem však bohužel, ze strany koalice nezaznamenala. Jak jinak si vysvětlovat, že na podanou pomocnou ruku a věcné návrhy, mi paní místostarostka Borhyová (ANO) dosud vůbec neodpověděla a pan místostarosta Fichtner (ANO) pouze po mé urgenci reagoval zasláním emailu s paragrafem zákona s informací, že mi odpoví do 30 dnů?! Kontaktovala jsem přímo ty radní, kteří mají pořádání trhů v kompetenci po doporučení pana starosty, který naopak reagoval na mou výzvu o spolupráci rychle. Každý nechť si tedy udělá obrázek sám, zda je tohle projevem nějaké snahy.

Řešení pro daný problém existuje, avšak vyžaduje aktivitu. Tu bohužel postrádám. Karlínské náměstí sice prochází revitalizací, ale i v minulosti jsme si dovedli poradit se situací, kdy během povodní v červnu 2013 byl park uzavřen (tehdy z důvodu podmáčení). Trhy se tehdy dočasně konaly před kostelem. Zde by se trhy dočasně mohly konat i nyní. Místa jsem navrhovala i jiná, např. část parkoviště na Karlínském náměstí či v případě ve spojení s kulturní akcí i jakákoliv jiná místa v Karlíně, protože pak se na akci tržní řád nevztahuje. Aktivní jsou i samotní karlínští, kteří navrhují i další místa a taktéž se snaží s radnicí komunikovat a spolupracovat. Dosud bez většího úspěchu.

Jelikož se ze strany současné koalice dočkáváme pouze mlčení a trhy stále nemáme, obávám se, že si její představitelé vůbec neuvědomují, jak oblíbenou akcí farmářské trhy jsou (resp. byly) a jak jejich nynější „neexistence“ místní trápí. Možná paní místostarostka Borhyová na karlínských farmářských trzích nikdy nebyla, možná nepovažuje komunikaci s místními za důležitou. Pokud je tohle nový styl vedení radnice, který pouze hledí do minulosti a hledá co bylo špatně, ale neřeší budoucnost a ruší zavedené oblíbené akce, máme se ještě na co těšit. Mě tento přístup mrzí nejen jako zastupitelku, ale i jako občanku Prahy 8, příznivkyni sousedského setkávání a kvalitních potravin od českých sedláků.

 

Markéta Adamová
Předsedkyně RO TOP 09 Praha 8

 


Tuto reklamu sice stále potkáte na mnoha místech Prahy 8,
ale její obsah je kvůli nečinnosti radnice neaktuální. Bohužel.
Předchozí Fórum Osmička: Většina škol by měla nápor vydržet
Další Radnice zavádí staronové praktiky – vyzývá občany k „udávání“ sousedů