Oživení prázdných domů? Určitě ano!


Kandidát TOP 09 a STAN do ZMČ Praha 8 odpovídá v měsíčníku Osmička na otázku Má radnice usilovat o oživování prázdných domů? A jakými způsoby?”

Praha má velké množství prázdných bytů a domů. Statistický úřad uvádí, že neobydlených nemovitostí je v Praze kolem deseti tisíc. Příčiny tohoto stavu jsou zejména vleklá dědická řízení a soudní spory. Další příčinou jsou spekulace majitelů: příkladem jsou bytové domy u Plzeňské ulice na Praze 5 či palác Svět v Zenklově ulici – jde o nemovitosti, které v 90. letech nakoupili italští podnikatelé. Městské části mají jen minimum nástrojů, jak vlastníka – pokud objekt neohrožuje zdraví a bezpečnost obyvatel – k opravě přinutit. Občas se také setkáváme s cíleným chátráním.

Ne vždy je možné u prázdných domů dohledat vlastníka; faktem však je, že některé domy vlastní také magistrát či městské části, nebo i stát. Zde je třeba co nejdříve vypracovat přehled prázdných objektů ve vlastnictví Prahy či městských částí a potom s ním cíleně pracovat.

Domnívám se, že v této věci nejvíce chybí tlak města, resp. městských částí na řešení. Častým problémem jsou nesourodé zájmy a cíle městských částí a magistrátu, což je dlouhodobý nešvar nejen v této oblasti.Magistrát by měl mimo jiné převzít nápady ze zahraniční, kde jsou v tomto směru dál, např. z měst jako Londýn, Amsterdam nebo Berlín. Zastupitelé by se měli o tento jev více zajímat a také by měli spolupracovat s organizacemi, které mají s touto problematikou praktické zkušenosti.

Také si myslíte, že Praha 8 si zaslouží víc? Víte, co zlepšit? Zavolejte nám na č.: 723 721 082. Najdete nás též na www.naseosmicka.cz.

Tomáš Hřebík
kandidát TOP 09 a STAN do ZMČ Praha 8

Předchozí Praha 8 by za své zpravodajství platit neměla
Další Martin Jedlička: Řešení bezdomovectví? Pomůžeme těm, kdo o to stojí.