Rozpočet pro rok 2015 – nové vedení Prahy 8 možná maká, ale neumí


Během prvního zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 v tomto roce, dne 11. března, byl schválen hlasy koalice ANO, ČSSD, SZ a KSČM i nejdůležitější každoroční materiál, rozpočet městské části. Diskuze k předkládanému materiálu trvala tři hodiny, a to hlavně z důvodu, že předkládaný návrh neobsahoval mnoho zásadních položek, či naopak obsahoval položky, které stávající koalice nebyla schopna řádně vysvětlit.

Z pohledu TOP 09 Praha 8 jsou klíčové následující nesrovnalosti:

  1. Nová koalice se rozhodla nepokračovat v projektu Centra péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a z rozpočtu ho vyjmula. Projekt zahrnoval psychologa, logopeda, speciálního pedagoga i odborníka na integraci cizinců a zajišťoval tyto služby na sedmi základních školách Prahy 8. Na projekt získala radnice pod naším vedením dotaci a chystala se vzhledem k důležitosti, účelnosti a efektivitě v projektu pokračovat z vlastních zdrojů. Místostarosta Fichtner na Zastupitelstvu přímo sdělil, že je to nové koalici sice líto, ale na tyto děti se prostě nedostalo. Tým odborníků, který se během činnosti projektu podařilo sestavit, se samozřejmě ihned rozpadne a v budoucnosti se těžko bude znovu dávat dohromady, neboť kvalitních expertů v této oblasti je jako šafránu. Připomínáme, že podobné dotační tituly budou součástí Operačního programu Praha – pól růstu ČR během dalšího programového období a MČ by tak musela činnost Centra financovat z vlastních zdrojů pouze jeden, či maximálně dva roky. Jednalo se o částku cca 3,5 mil Kč.
  2. Ve schváleném rozpočtu byly odstraněny všechny položky nutné k dostavbě radnice a přesunu úředníků. Jedná se konkrétně o projekt a realizaci předprostoru radnice, který se samozřejmě musí řádně vysoutěžit. V rámci všech standardních lhůt, ať už výběrového řízení či následného územního řízení a stavebního povolení, je již teď pro včasné dokončení předprostoru „za pět minut dvanáct“. Toto je téměř komické obzvlášť s ohledem na argumentaci koalice k našemu návrhu pojmenovat náměstí u radnice po Arnoštu Lustigovi. Pan Vilgus během jednání Zastupitelstva zmínil, že prostor je v neutěšeném stavu a má nejistou budoucnost. Ano, teď má pan Vilgus pravdu a je to proto, že radnice s prostorem, který byl městské části svěřen, nehodlá očividně nic dělat. Dále se také v rozpočtu nenachází položka na přestěhování úřadu, potřebné doplnění inventáře či grafickou úpravu prostor radnice. Zřejmě si tedy opravdu každý úředník vezme židli na záda, šanony do batůžku a pak si na čtvrtku zvýrazňovačem napíše název odboru, oddělení, či funkčního místa, které připevní na dveře nové kanceláře.
  3. V kapitole dopravy nebyl radní Šašek schopen vysvětlit, co se skrývá pod položkou 4,8 mil Kč na činnost odboru. Zastupitelům na přímý dotaz sdělil, že se jedná o možné projekty spolufinancované z fondů EU, ale nebyl již schopen blíže specifikovat, o jaké projekty se jedná, jaká je strategie v oblasti dopravy, či které fondy hodlá pro tento účel využít. Nezbývá než se ptát, proč, když u všech ostatních oblastí jsou v rozpočtu položky přehledně rozepsané a strukturované podle účelu využití, se zrovna u dopravy musí tak vysoká částka kumulovat pod nic neříkající „činnost odboru“. To pan radní prý sám neví.
  4. V oblasti sociální péče sdělila místostarostka Borhyová na dotaz, jaké služby pro seniory hodlá městská část podporovat, pouze ujištění, že to budou služby vysoké kvality. Další specifikaci položek rozpočtu a tedy i služeb, které má paní Borhyová ve své gesci, nebyla schopna zastupitelům objasnit. Nabízí se tedy otázka, jestli paní Borhyová vůbec tuší, o jakých sociálních službách na městské části rozhoduje, když je tato část sociální problematiky v její kompetenci.
  5. Položka na personální náklady zůstává stále stejně vysoká, byť nová koalice hlásí, že bude i nadále snižovat počty úředníků v personálně naddimenzované radnici. Bude zajímavé porovnat počet zaměstnanců za minulého vedení a konečný počet zaměstnanců nynější koalice. Na webu městské části se totiž stále objevují další a další výběrová řízení. Byť byl počet vedoucích odborů omezen, nakonec bude mít radnice stejný, ne-li vyšší počet zaměstnanců a náklady rozhodně neklesnou.

Byť velká část navrhovaného rozpočtu je podobná rozpočtu, který chystala během roku 2014 bývalá koalice, z výše zmíněných důvodů nebylo pro zastupitele TOP 09 Praha 8 možné rozpočet podpořit. Zákroky a změny, které byly v rozpočtu provedeny, nevedou k žádnému avizovanému zlepšení financování městské části, které nové vedení v čele s ANO slibuje. Zatím jediné, co bylo provedeno, je nesmyslné škrtání potřebných investic a zahrnování blíže neobjasněných položek. Ani jedno nevede k důvěře v manažerské schopnosti koalice.

 

Předchozí Fórum Osmička: Koalice vede Prahu 8 jako zmírající firmu
Další Ládví se stovkami autobusů.