AUDIT ČINNOSTI NOVÉ KOALICE NA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8


Na konci listopadu minulého roku se Městská část Praha 8 po volebních vyjednáváních dočkala nové koalice. Dnes je tomu tedy téměř šest měsíců a již je možné shrnout, co se novému vedení osmičky, ve složení ANO, ČSSD, KSČM a SZ „podařilo“. Pro větší přehlednost jsme zvolili formu výčtu. Musíme bohužel konstatovat, že výsledek šesti měsíčního vládnutí je horší než jsme čekali. Posuďte sami:

Nová Palmovka

Nová koalice za 6 měsíců:

– dlouze nekomunikovala se zhotovitelem stavby, společností Metrostav,

– díky své nečinnosti a neochotě komunikovat se zhotovitelem (Metrostavem) tento utlumil vzhledem k neplacení faktur stavební práce,

– vybrala další technický dozor investora, byť v rámci výstavby již od začátku původní TDI dobře funguje a zdráhá se předložit podklady k výběrovým řízením, či dodat informace k ceně nasmlouvaných služeb,

– vyjmula z rozpočtu na rok 2015 položky na dokončení předprostoru nové radnice, přestěhování úřadu a vnitřního vybavení radnice,

– vzhledem k stagnaci stavby znejišťuje jednotlivé nájemce, kteří měli zájem o pronájem nebytových komerčních prostor v budoucím objektu. 99 % komerčních prostor pro obchody již bylo pronajato, nyní tito nájemci přemýšlí o budoucnosti svých záměrů na Nové Palmovce a chtějí opustit budovu.

Může to znít jako příliš černě viděný stav, avšak nezbývá nám než konstatovat, že v současnosti probíhá smírčí řízení mezi Městskou částí a Metrostavem a může dojít až k arbitrážnímu soudu. To vše způsobila současná koalice, která se rozhodla nerespektovat uzavřené smlouvy! Hrozí tedy, že stavba v rozestavěné podobě bude Palmovku hyzdit ne jen několik měsíců, ale možná i několik let. Celý projekt se tímto může jen prodražit! Tento nezodpovědný hazard s penězi daňových poplatníků se navíc děje bez informování veřejnosti i zastupitelů MČ Praha 8.

Evropské fondy

Nová koalice za 6 měsíců:

– nesmyslně zamítla smlouvy o financování na zateplení MŠ Krynická, MŠ Bojasova a MŠ Šiškova, objektu v němž sídlí Fokus Praha a Gerontologického centra připravené přechozím vedením. Jinými slovy – připravila Městskou část o již přislíbené peníze z evropských fondů na rekonstrukci těchto veřejných budov,

– znovu požádala o dotace na zateplení výše zmíněných budov v téměř nereálném termínu a za nereálných podmínek. Mateřské školy musí být opravovány během letních prázdnin, aby byl co nejméně omezen jejich provoz. Radnice svou činností ohrožuje tři největší školky na městské části, jejichž kapacitu nelze nahradit v jiných školkách – hrozí tak uzavření školek,

– zrušila smlouvu o dílo na již realizovanou rekonstrukci Kobyliské střelnice a významně ohrozila dotaci ve výši 18 mil Kč,

– zrušila fungující a velmi využívaný projekt Centra pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, který zajišťoval pomoc asistentů pedagogů, logopeda a dětského psychologa na šesti základních školách městské části,

– se bezdůvodně zdráhá výstavbě azylového domu v ulici Prosecká, jehož projekt již byl připraven, zhotovitel rekonstrukce vysoutěžen a smlouva s ním uzavřena. Dotace pochází z MHMP, městská část tak může přijít o další finanční prostředky, tentokrát ve výši 8 milionů Kč. Budova navíc dál chátrá a láká k nelegálnímu užívání závadové osoby.

Chová se takto řádný hospodář? Nemyslíme si. Vše výše zmíněné se děje v tichosti, bez informování občanů. Je s podivem, kam až se rozhodla současná politická reprezentace ANO, ČSSD, KSČM a SZ zajít. Vyhazuje finanční prostředky z okna, což ve svých předvolebních slibech rozhodně nezmiňovala.

Ostatní

Nová koalice za 6 měsíců:

– nebyla schopna uspořádat Karlínské farmářské trhy, byť by tam musela učinit na náhradním místě po dobu rekonstrukce Karlínského náměstí,

– nebyla schopna se postavit za své občany v oblasti Ládví, kteří nesouhlasí s ukončením příměstských autobusových linek na zastávce MHD v hustě osídlením sídlišti,

– doslova vyházela nebo vyštvala desítky zaměstnanců z úřadu, byť se jednalo mnohdy o dlouholeté zkušené pracovníky, které nahradila svými spolustraníky a kamarády,

– vytiskla únorový náklad časopisu Osmička dvakrát a z městské kasy tak vyhodila téměř 250 tis. Kč, což už i vyšetřuje Policie ČR.

Nová koalice za půl roku stihla pouze opakovat svou neustálou kritiku na předchozí vedení, rušit zavedené, ale pořádnou a skutečnou činnost nepředvedla. Jediné, za co bychom ji mohli pochválit je, že se nakonec nechala přesvědčit, že rušit projekt na rekonstrukci Karlínského náměstí by bylo skutečně nehorázné a v projektu pokračuje. Získání dotace ve výši 45 milionů Kč by se jí totiž podruhé již skutečně nemuselo povést. K ostatním převzatým projektům, se však bohužel chová podle hesla „lehce nabyl, lehce pozbyl“. Doplatíme na to ale my všichni, občané osmičky.

Předchozí Vývoj v kauze autobusáku na Ládví
Další Komplikace při stavbě nové budovy radnice