Vývoj v kauze autobusáku na Ládví


Symbolicky 7.5. 2015 (tj. měsíc od spuštění integrace) byla předána na podatelnu Magistrátu hl. města Prahy ukončená petice. Celkem připojilo svůj podpis přesně 4015 petentů, což je bezmála o 20 % více lidí, než dováží denně integrované autobusové spoje ze Středočeského kraje na zastávku Ládví.

Magistrát má nyní, dle petičního zákna, 30 dnů na to, aby petici projednal a vyjádřil se k ní. Bohužel, na Zastupitelstvu hl. města Prahy dne 28.5.2015 se projednání petice jako řádný bod programu neobjevilo. Dle sdělení pana náměstka Dolínka (ČSSD) se bude projednávat až na Zastupitelstvu v červnu.

Přesto ve čtvrtek 28. 5. zástupci iniciativy „Ládví není autobusák“ využili prostoru pro interpelace občanů na přítomného náměstka pro dopravu pana Dolínka. Nedostalo se na všechny řádně přihlášení řečníky, ale vylosovaným 7 dotazujícím se podařilo interpelovat. Jako první byl pan Adam Véle následován poslankyní Markétou Adamovou, Barbora Jirsová, Marie Pokorná, zastupitel (Prahy 8) Tomáš Slabihoudek, Vojtěch Brož a zastupitelka (Prahy 8) Vladimíra Ludková.

Pan náměstek primátorky pro dopravu Dolínek (dle jeho slov) zadává k vypracování dílčí podklady pro vyhodnocení integrace a paní primátorka Krnáčová se také vyslovila pro revizi zakončení všech čtyř příměstských linek na sídlištní zastávce Ládví.

Co bude následovat?
Pokud chcete i vy podpořit snahu iniciativy “Ládví není autobusák”, můžete se zúčastnit Zastupitelstva MČ Praha 8, které se koná 10. 6. 2015 od 14 hodin. Na tomto zasedání se bude navrhovat nový bod programu, který Radu MČ Prahy 8 vyzývá, aby se jednoznačně vyjádřila, zda se současným nekoncepčním řešením souhlasí, nebo zda zaujme odmítavé stanovisko a připojí se k občanům své městské části. My jednoznačně podporujeme snahu o přesun konečných autobusových linek na termiinál Letňany a proto tento bod programu podpoříme.

Odkazy:
Stenozáznam vystoupení naleznete zde (str. 37 – 39): http://www.praha.eu/public/e0/c7/cc/2048738_593030_zhmp150528.pdf

 

 

Tomáš Slabihoudek
Váš zastupitel MČ Praha 8
tomas.slabihoudek@praha8.cz
tel: 603 974 356
Máte více dotazů k dění v Praze 8?
Ozvěte se a pojďte se mnou na kávu!
Předchozí Fórum Osmička: V Ládví vidíme odstrašující příklad
Další AUDIT ČINNOSTI NOVÉ KOALICE NA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8