TOP 09 navrhuje zrušení akciové společnosti Centrum Palmovka


Zastupitelé městské části Praha 8 z TOP 09 – a zřejmě nejen oni – jsou silně znepokojeni situací ve společnosti Centrum Palmovka a.s. Tato společnost, jejímž jediným akcionářem je MČ Praha 8, vznikla v souvislosti se zahájením stavby nové radnice na Palmovce a byla založena zejména kvůli daňové optimalizaci při proplácení faktur zhotoviteli stavby radnice. Spolu se stavbou nové radnice zajišťovalo Centrum Palmovka v minulém volebním období též řadu dalších činností: výroba a rozvod tepelné energie, správa azylových bytů, správa reklamních ploch na radničních lavičkách a pořádání karlínských farmářských trhů.

Po posledních komunálních volbách se nové vedení MČ Praha 8 rozhodlo započatou stavbu radnice zastavit a v létě roku 2015 zahájilo soudní spor se zhotovitelem stavby, společností Metrostav Alfa s.r.o. Tento krok nového vedení radnice považujeme za naprosto zbytečný a nesmyslný, preferujeme dokončení stavby podle původního harmonogramu; faktem však zůstává, že Centrum Palmovka neproplácí a vzhledem k otevřené soudní při v dohledné budoucnosti ani nebude proplácet žádné faktury zhotoviteli stavby. Jinými slovy: obnovení stavebních prací je v nedohlednu.

Nové vedení radnice dále usnesením ZMC 036/2015 vyvedlo ziskové tepelné hospodaření z Centra Palmovka a.s. do nově vzniklé společnosti Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o.; pořádání karlínských farmářských trhů bylo rovněž svěřeno jinému subjektu.

V současnosti má Centrum Palmovka a.s. 2 zaměstnance a činnost „osekanou“ – kromě soudního sporu s Metrostavem Alfa s.r.o. – na správu laviček a azylových bytů, přičemž měsíční náklady činí 700 tisíc korun bez DPH (847 tisíc korun s DPH) – včetně v současnosti zcela zbytečné položky „PR služby“ v absurdní výši 50 tisíc korun měsíčně.

Jsme přesvědčeni, že vzhledem k aktuálnímu zredukovanému portfoliu činností Centra Palmovka a.s. není jeho existence ekonomicky ospravedlnitelná. Správu laviček a azylových bytů mohou okamžitě a efektivně převzít již existující organizační jednotky MČ Praha 8 a soudní spor se zhotovitelem nové radnice může převzít Odbor právních služeb MČ Praha 8.

Zastupitel Jakub Čáp, který je zároveň členem dozorčí rady této společnosti od roku 2012 a má tedy jako jediný člen Zastupitelstva Prahy 8 možnost srovnání fungování této společnosti za delší časový úsek, inicioval návrh na zrušení společnosti Centrum Palmovka s jednomyslnou podporou klubu TOP 09 Praha 8. Na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 dne 9. 12. 2015 navrhne neodkladné zahájení procesu vedoucího ke zrušení společnosti Centrum Palmovka a.s. (IČ 24796590) a k převedení všech činností a závazků Centra Palmovka a.s. do gesce městské části Praha 8. Jedním z pozitivních efektů zrušení Centra Palmovka by bylo odstranění veškerých výdajů spojených mimo jiné s hrazením odměn členům představenstva a dozorčí rady této nyní zcela zbytné akciové společnosti.

Věříme, že tento postup podpoří všichni zastupitelé, kterým leží na srdci snižování výdajů MČ Praha 8 a eliminování výdajů, které jsou zcela zbytečné. Náš návrh plně koresponduje se zásadou péče řádného hospodáře i s aktuálním programovým prohlášením Rady MČ Praha 8, kde je deklarován závazek snižovat provozní výdaje městské části.

 

Jakub Čáp a Tomáš Tatranský

zastupitelé MČ Praha 8

CP_2015

Předchozí Revitalizace Karlínského náměstí je dokončena
Další Fórum Osmička: Možností sportovat je víc, než si myslíte