Sídliště Ďáblice autobusákem aneb půl roku od integrace Mělnicka a Neratovicka


Je tomu již přes pět měsíců od doby, kdy byla Magistrátu hlavního města Prahy v květnu předána petice Ládví není autobusák! stejnojmenné občanské iniciativy s více než čtyřmi tisíci podpisy odpůrců ukončení všech autobusových linek z Mělnicka a Neratovicka na sídlištní zastávce Ládví a s trasováním těchto linek přes Ďáblice. Do dnešního dne nedošlo na půdě Zastupitelstva či alespoň Výboru pro dopravu k projednání výhrad a návrhů petentů. Zástupci iniciativy byli tedy opět nuceni posun v této kauze interpelovat na Zastupitelstvu hlavního města Prahy náměstka pro dopravu.

Došlo přitom ke zjevnému překročení pravomocí ROPIDu a neoprávněnému zásahu do práv MČ Praha 8 záměrnou a cílenou ignorací Usnesení rady MČ Praha 8 ze dne 4. 6. 2014, které ukončení všech 4 příměstských linek na Ládví odmítlo. Navíc v červnu tohoto roku MČ Praha 8 přijala usnesení zastupitelstva, které ukončení všech integrovaných linek na Ládví taktéž odmítá a vyjadřuje podporu přesunu linek z Mělnicka na terminál v Letňanech. Důrazněji se již městská část vyslovit nemůže.

Ze strany pana Dolínka došlo na interpelacích květnového Zastupitelstva k příslibu konkrétních kroků vedoucích k nápravě vzniklého stavu. Zadal studii optimálního ukončení linek z Mělnicka ČVUT, analýzy stavu dopravy a dopadů na životní prostředí v podobě emisí, hluku a prašnosti TSK a odboru dopravních agend a zavázal se uskutečnit vyhodnocení této pilotní integrace nad zveřejněnými podklady u kulatého stolu za přítomnosti všech zúčastněných stran.

22. října jsou však interpelující Petrem Dolínkem odsunuti do role nevěřících diváků. Studie ČVUT, ač dosud nezveřejněná, hodnotí – dle slov pana náměstka na Zastupitelstvu HMP – ze čtyř možných lokalit ukončení integrovaných linek (Nádraží Holešovice, Ládví, Poliklinika Prosek, Letňany) stávající rozporovaný stav na Ládví jako nejlepší řešení. O existenci a sdílení studií emisí, prašnosti a hlučnosti není pro jistotu řeč vůbec. V průběhu listopadu je nyní záměrem projednat vyhodnocení se Středočeským krajem, obcemi, městskými částmi a až na počátku prosince sdělit závěr na setkání s občany Prahy 8, že protestovali vlastně neoprávněně a mají prostě smůlu. Smůlu na ROPID, Dolínka, pasivní souhlas stávajícího vedení radnice Prahy 8. Tak jak komunikace vůči obyvatelům Prahy 8 ostudně symbolickou diskusí na konci března krátce před integrací začala, tak má dle plánu pana náměstka pro dopravu zřejmě i skončit.

K vyhodnocení integrace jaksi mimochodem už navíc došlo dle vlastních slov účastníků v červenci, kdy si na společném výletu do Neratovic jednohlasně o skvěle fungující integraci zanotovala jednobarevná skupina spolustraníků z ČSSD – Dolínek za MHMP, starosta Petrus za Prahu 8 a hejtman Petera za Středočeský kraj. Chyběl již jen čerstvě jmenovaný ředitel ROPIDu Petr Tomčík, také z ČSSD. Snad aby situaci učinil definitivně nepřehlednou, operuje Petr Dolínek pravidelně starostou Letňan Kabickým, jež prý přesun Mělnických linek na letňanské autobusové nádraží kategoricky písemně odmítl – autorem inkriminovaného dopisu je však starosta Kbel Žďárský, jehož se řešená problematika Ládví absolutně netýká. Vrcholem divadelního představení pak je Dolínkova střelba od pasu o plánovaném ukončení linek z Českobrodska (!) na terminálu Letňany. Rychlé nalezení řešení, které zohlední i zájmy rezidentů Pražanů, o které se v květnu zasazovala i paní primátorka Krnáčová je tedy zcela v nedohlednu.

Jako volený zástupce rezidentů se Petr Dolínek jen výjimečně ztotožňuje s úlohou hájit primárně potřeby Pražanů, tedy pokud se nejedná o domovskou Prahu 6, což je v době vznikajícího společného operátora integrované dopravy Prahy a Středočeského kraje trasformací zdiskreditované organizace ROPID a při nadcházejících jednáních o integraci dalších oblastní do PID důvodem minimálně k vážnému zamyšlení, či spíše silnému znepokojení. Evidentně mu není cizí realizovat přání Středočeského kraje na úkor zájmů obyvatel metropole.

Stejně tak ze strany ROPIDu zaznělo v prezentacích a diskusích s občany před zahájením integrace mnoho líbivých slov a marketingových sloganů, jež se – bohužel dle očekávání – ukázaly býti v lepším případě falešnými sliby, v horším případě plánovitým nalháváním. Oproti deklarovanému zachování parkovacích podmínek u metra Ládví bylo přemalováno stání K+R na další k prasknutí zaplněné autobusové odstavy pro příměstské linky, již několik měsíců bez náhrady! Nejen, že autobusy PID parkují kromě Ládví a polikliniky Prosek na Střížkově také na smyčce na Sídlišti Ďáblice, ale opět v rozporu s propozicemi je celá rezidenční čtvrť zatížena manipulačními jízdami na tento odstav navíc spoji 370 a 371 z jiné integrované oblasti, které mají stanovenou konečnou u metra C Kobylisy.

Občané Prahy 8 a Ďáblic jsou již půl roku zbytečně zatěžováni tranzitní autobusovou dopravou, která s sebou nese i zvýšený hluk, emise a prašnost a zhoršení dopravní situace. Ani zastávka Ládví, ani trasa přes Ďáblice, nejsou dimenzovány pro takto zvýšený počet autobusů, nemají potřebnou kapacitu, ani zázemí. S nádražím na Ládví počítáno nebylo, moderní nádraží pro tento účel bylo otevřeno již před sedmi lety v nedalekých Letňanech. Znovu opakujeme, že nekoncepční ukončení linek na Ládví nerespektuje územní generel ani principy moderního urbanismu a jde přímo proti snaze zvyšovat kvalitu života obyvatel. Jinde se budují obchvaty vesnic a zde v Praze byla svedena tranzitní doprava přes památkovou rezervaci v Ďáblicích do srdce 20-ti tisícového sídliště, oceněného v 70. letech organizací UNESCO!

Strpění ukončení linek mělo přinést alespoň pozitivní efekt pro rezidenty, a to úbytek parkujících aut se středočeskou SPZ, což se ale nestalo! Parkoviště i ulice kolem Ládví jsou v obležení prokazatelně více než kdy dříve! Jen slabou útěchou je místním připravovaná realizace zón placeného stání plánovaná na duben-květen příštího roku, která je jen mlhavým příslibem možného zmírnění palčivosti problematiky parkování na Sídlišti Ďáblice.

Občanská iniciativa Ládví není autobusák! z aktuálního vývoje mohla učinit jen jediný závěr. Bude bohužel nutné přistoupit k razantnějšímu postupu vůči ROPIDu a MHMP a nepřipustit legalizaci a zakonzervování stávajícího stavu, navíc s jednoznačným příslibem budoucí nutnosti navyšování počtu spojů a zavedení další (expresní) linky pro Neratovice. Připravovány jsou v průběhu listopadu dvě linie eskalace medializace tématu a samotné snahy o přesun mělnických linek 349 a 369 z Ládví na Letňany. Demonstrace s možnou blokádou příměstských linek na ose Ďáblice-Ládví, kde bude cílem donutit s minimalizací dopadů na ostatní dopravu ROPID k pilotnímu zakončení některých spojů na terminálu v Letňanech, a zostření argumentační kampaně vůči Petrovi Dolínkovi a regionálnímu operátorovi dopravy na interpelacích, Výboru pro dopravu a Kontrolním výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Adam Véle
člen TOP 09 Praha 8

Předchozí Fórum Osmička: Prostě to nezvládli!
Další Fórum Osmička: Chtělo by to trochu odvahy