ROPID integraci na Ládví ani se studií ČVUT neobhájil


Besedy ROPIDu s občany Prahy 8 o autobusové integraci Mělnicka a Neratovicka v KD Ládví se v pondělí 25. ledna účastnilo přes 150 lidí. Po úvodní prezentaci studie Fakulty stavební ČVUT, zastoupené docentem Vébrem, se dostavil i magistrátní náměstek pro dopravu Petr Dolínek. Poté přednesl úvodní slovo za iniciativu Ládví není autobusák Adam Véle. V průběhu celé dvouhodinové série občanských připomínek ke studii ČVUT a integraci Mělnicka a Neratovicka jako takové vystoupilo asi 15 občanů, z nichž drtivá většina se vyjádřila proti stávajícímu stavu.

Ze zástupců obcí a městských částí na trase příměstských linek byli projednání přítomni paní starostka Mrzílková z Neratovic, pan starosta Kupka z Líbeznic, pan starosta Růžička z Ďáblic a za Prahu 8 radní pro dopravu Šašek a vedoucí odboru dopravy Moulis. Za Středočeský kraj se pak zúčastnil vedoucí odboru dopravy Kopřiva a za dopravce zástupce ČSAD Střední Čechy. Nikdo z jmenovaných však aktivně nevystoupil s vyjádřením k problematice.

Velkým zklamáním pro všechny přítomné byla krátká účast nemocného pana Dolínka. Nejenže na projednání strávil pouze malou část, ale jeho vystoupení bylo vůči občanům Prahy 8 místy nekorektní až urážlivé, ať už pro neznalost místních poměrů či nepochopení dotazů. Přestože náměstek pro dopravu prezentoval i několik pozitivních sdělení (definitivní přesun autobusů z Nádraží Holešovice na terminál Letňany, budování parkovišť P+R ve Středočeském kraji, rozjednanou vlakovou zastávku v Neratovicích), celkové vyznění bylo značně arogantní. Stejně tak zmizení pana Procházky z ROPIDu v roli organizátora akce již v první třetině bez omluvy bylo přinejmenším zvláštní. Na pódiu tak zůstali pan Šubrt za ROPID, pan Kaas za Odbor rozvoje a financí dopravy MHMP, pan Kopřiva za Středočeský kraj, pan. Vébr z Fakulty stavební ČVUT a mluvčí ROPIDu pan Drápal v roli moderátora.

V průběhu debaty se ukázalo v plné nahotě, že dobré argumenty a čísla-fakta která by obhájila integraci ve stávající podobě prostě neexistují a nelze to už přes veškerou snahu ROPIDu zakrývat. Stále není nic rozhodnuto, zkušební provoz integrace na Ládví pokračuje, studie ČVUT byla samotným autorem přiznaná jako příliš povrchní a děravá. Stejně tak stále se zvyšující počet parkujících vozů na Sídlišti Ďáblice byl konstatován jako nakonec nesouvisející s autobusovou integrací. Obslužnost dotčené oblasti Prahy 8 se přes počáteční proklamace na počátku integrace dokonce snížila, rezidentům integrace nic pozitivního nepřinesla. Opět jsme se nedozvěděli, proč nemohou být autobusy z Mělnicka ukončeny na terminálu v Letňanech. Po osmi měsících jednání a interpelací se tímto požadavkem bude Magistrát a ROPID teprve zabývat a případně ho zapracuje do připravovaných změn v pražské hromadné dopravě k 1. 7. 2016.

Celou akci monitoroval též expert z Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT. Jeho vyjádření k problematice po projednání na Ládví je následující:

Důvod pro ukončení linek na Ládví je nejasný, nikdo nepředložil seriózní a relevantní argumenty pro tuto variantu. Studie Fakulty stavební ČVUT byla šitá horkou jehlou, o tom není sporu. Dopravně organizační kritéria byla opomenuta, zejména nebylo vůbec uvedeno, jak zapadá toto dopravní opatření do celkové koncepce organizace veřejné dopravy, což je podstatný nedostatek. Středočeský kraj nemá ambice řešit linkové vedení na území Prahy a vznikla tak absurdní situace, kdy se Pražané mezi sebou hádají, kam budou vozit Středočechy, kterým je to jedno. Odborně správným postupem je nyní komplexní multikriteriální analýza, v níž budou zahrnuta i dopravně-organizační kritéria, která prezentovaná studie zcela ignorovala. Procesně korektním a vyčerpávajícím řešením mělo být již na počátku zřízení pracovní skupiny, do níž by jmenovaly své experty všechny zájmové skupiny.

V úsilí o realizaci Prahou 8 požadovaných změn integrace Mělnicka a Neratovicka budeme směrem k ROPIDu a Magistrátu hlavního města Prahy pokračovat na půdě Výboru pro dopravu a evropské fondy ZHMP a samotného Zastupitelstva.

Videozáznam celé besedy můžete shlédnout na webu – www.ladvineniautobusak.cz.

 

Adam Véle,
člen TOP 09 Praha 8

Předchozí Fórum Osmička: Jen přesednutí z BUS na TRAM je málo
Další Karlín sobě a (ni)komu jinému?