Karlín sobě a (ni)komu jinému?


Odtržení Karlína od Prahy 8. S takovou iniciativou přichází občanské sdružení Karlín sobě. A důvod? „Separatisté“ se cítí být na okraji zájmu MČ Praha 8. Očekávají, že Praha 7 pro ně bude mít větší pochopení. A právě k této městské části se chtějí připojit.

Historicky patřila menší část Karlína pod Prahu 8 už od šestnáctiobvodového uspořádání Prahy. Druhá část Karlína spadala pod tehdejší Prahu 3. Začátkem šedesátých let připadl pod Prahu 8 celý Karlín. Tak to platí dodnes. Z historického hlediska tedy není logické požadovat připojení Karlína k Praze 7. Iniciativa občanského sdružení Karlín sobě je ale spíše otázka politická, nikoliv otázka historického uspořádání městských částí a proto bychom se jí my – politici – měli seriózně zabývat.

TOP 09 v minulosti připravovala několik projektů, které byly v Karlíně realizovány. Naposledy to byla rozsáhlá revitalizace Karlínského náměstí, či Kaizlových sadů. Také jsme spolupracovali s Konsorciem pro Karlín, což je sdružení firem, které mají v Karlíně sídlo a stojí o jeho rozvoj. Chystali jsme celou řadu zajímavých projektů, které se, bohužel, na základě volebních výsledků neuskutečnily. Nemáme proto pocit, že by byl Karlín zanedbávaný, nebo dokonce upozaďovaný za ostatními částmi Prahy 8. Naopak máme pocit, že jsou tyto argumenty spíše zástupné a představují nespokojenost některých místních občanů, kterou ovšem nevyřeší vedení Prahy 7 jako mávnutím kouzelného proutku. A že se je zastupitelé Prahy 8 poprvé dozvídají skrz média také není nejšťastnější.

V současné době nám není známo, kolik podpisů petice za odtržení Karlína čítá. Pravdou ale je, že si akce získala mediální pozornost a je zřejmé, že část rezidentů Karlína se necítí ve své čtvrti spokojeně. Jako zastupitelé Prahy 8 bychom měli tento signál vnímat a nebagatelizovat. Je třeba vést s „Karlíňáky“ otevřený dialog a diskutovat o tom, proč mají pocit, že v Praze 7 by jim bylo lépe. Iniciátoři petice však musí být připraveni akceptovat, že jejich návrh řešení nemusí respektovat nejen zastupitelé, ale také samotní „Karlíňáci“. A mít na vědomí, že ne vždy lze vyhovět úplně všem.

Markéta Adamová, předsedkyně TOP 09 Praha 8, zastupitelka
Petra Hainzová, členka předsednictva TOP 09 Praha 8, zastupitelka

Znak-MC-Praha-8-slide

Předchozí ROPID integraci na Ládví ani se studií ČVUT neobhájil
Další Fórum Osmička: KD Ládví by měl znovu sloužit původnímu účelu