Promarněná šance pro Palmovku


Praha 8 počtem obyvatel převyšuje 5. nejlidnatější město ČR, Liberec. A přesto se u nás neříká: jdu na „radnici“. Říká se: jdu na „Zámeček“, jdu do „Bíláku“, jdu na „Grábovku“, apod. Praha 8 zkrátka nemá důstojné sídlo úřadu pro své občany, nemá budovu, která by mohla nést označení radnice.

Rodiče na rodičovské dovolené musí chodit do dočasných staveb a nedůstojného prostředí tzv. „teskáčů“. Což zcela neodpovídá významu rodičů pro společnost i Prahu 8. Teskáče, sídlo sociálního odboru, byly projektovány jako dočasné řešení a značně přesluhují. Občané při vyřizování svých záležitostí na úřadu musí v lepším případě pobíhat po nepřehledném „Bíláku“, v horším případě jsou posíláni do „Grábovky“, na Krakov nebo „Zámeček“, kde jsou další sídla úřadu MČ.

Letos v dubnu mohli všichni občané Prahy 8 navštěvovat přehledný a důstojný úřad na Nové Palmovce. Nová Palmovka byla vyprojektována uznávaným architektem Josefem Pleskotem. Je navržena jako radnice, jako prostor pro občany, ve kterém se budou cítit příjemně, a bude přehledný. Což se o současných sídlech úřadu nedá říci ani s nadsázkou. Grábova vila byla původně obytná budova. Tzv. Bílák byl sídlem OV KSČ. Libeňský zámek nebyl logicky postaven jako sídlo pro obecní politiky a KD Krakov je především kulturní dům. Provozní náklady stávajících budov úřadu jsou noční můrou každého rozumného hospodáře.

Otevřením Nové Palmovky mohla lokalita dolní Libně ožít. Sousední pozemky, momentálně absolutně nevyužitelné, mohly ožít výstavbou. Vznikla by řada pracovních míst v komerčních prostorách, které jsou již zasmluvněny nájemci. Zanedbaný prostor Palmovky by ožil, začal by být zajímavým místem pro soukromé investory. Ceny okolních nemovitostí by stouply. Díky tomu by investice do rekonstrukcí domů začaly dávat ekonomický smysl. Palmovka by postupně prokoukla a dohnala by svého souseda, Karlín.

Firmám sídlícím v oblasti Palmovky by díky vyšší návštěvnosti lokality stouply tržby.

Před radnicí měl vzniknout odpočinkový prostor s veřejnou zelení, který Palmovce zoufale chybí.

Praha 8, jako celek, by profitovala z projektu také. Nová Palmovka by přinášela do rozpočtu MČ významnou částku z nájmu komerčních prostor. Rozsáhlé pozemky pod „Bílákem“ a „teskáči“ mohly být prodány nebo využity pro realizaci některých projektů MČ. „Zámeček“, tedy Libeňský zámek, by už nemusel být sídlem politiků a stal by se skutečným reprezentativním prostorem občanů Prahy 8. Část prostorů „Zámečku“ by mohla být využita i například v rámci obnovy Löwitova mlýna a vznikl by tak konečně turisticky zajímavý objekt pro návštěvníky Osmičky.

Nová Palmovka by usnadnila život občanům Prahy 8, uvolnila by vedení MČ „ruce“ v realizaci řady projektů a pomohla by významně rozpočtu. Tohle vše mělo začít letos v dubnu. Místo toho máme díky koalici ANO, ČSSD, KSČM a SZ na Palmovce torzo stavby, která nespěje k dokončení a rozpočet MČ je dále zatěžován výdaji, které s dokončením stavby nemají nic společného.

Jakub Čáp 

zastupitel MČ Praha 8

Předchozí Fórum Osmička: ANO, radši platíme za právníky než za kvalitní školství!
Další Fiktivní primátorka slavnostně otevřela radnici Prahy 8. Prodražování stavby ale nezabránila.