Praha 8 hospodařila s přebytkem


Zastupitelé osmé městské části schválili na svém červnovém zasedání závěrečný účet MČ Praha 8 za loňský rok. Příjmy byly v roce 2013 ve výši 921 milionů korun, výdaje 899 milionů. „Městská část tak hospodařila s přebytkem zhruba 22 milionů korun,‟ informoval zástupce starosty Michal Švarc. Výsledek hospodaření kladně ovlivnilo navýšení příjmů o 10,5 milionu korun oproti schválenému rozpočtu pro rok 2013. Naopak došlo k poklesu běžných výdajů o zhruba 42 milionů korun, což bylo dáno především tlakem na
úspory a přesunem některých výdajů do roku 2014. Navíc u kapitálových výdajů byl rozpočet čerpán pouze z 30 procent. „Hlavním důvodem bylo výrazné prodloužení doby nutné k
realizaci veřejných zakázek, a to kvůli novému zákonu o veřejných zakázkách. Nebyla proto dokončena, případně ani zahájena část rozpočtovaných investičních akcí. Většina tak bude realizována až z rozpočtu pro rok 2014,‟ dodal Švarc

Předchozí Nová opatření zklidní dopravu v Karlíně
Další Radnice škrtá herny, teď záleží na magistrátu