(Ne)odpovědný rozpočet


V únoru byl schválen rozpočet městské části Praha 8, který vytvořila koalice ANO, ČSSD, Zelených a KSČM. Ráda bych se zaměřila na jednu z nejzásadnějších kapitol rozpočtu jakékoliv obce, a to kapitolu školství. Současné vedení se v důvodové zprávě k rozpočtu chlubí, že šetří, že rozpočet je hospodárnější, než býval v minulých letech. Hádejte, kde šetří? Nebo lépe řečeno, hádejte, kde se městská část rozhodla utáhnout opasky? Přesně tak! Ve školství! Máte pocit, že je to šílenství? Já také.

Ředitelé základních a mateřských škol strávili při vytváření rozpočtu mnoho času se zástupci městské části a vymýšleli nový systém výpočtu příspěvku každé škole ze strany zřizovatele. Jaké to překvapení, když se v předloženém rozpočtu objevily částky zcela jiné, spočítané dle záhadného klíče, který někde bere více, někde bere méně, ale hlavně bere. Domnívám se, že v dnešní době, kdy Ministerstvo školství vytváří jeden nesmyslný zákon za druhým je jakékoliv krácení rozpočtu zrovna školám nesmírně neodpovědné a pošetilé. Od příštího roku nás čeká povinný předškolní ročník, od září přichází dnes již slavná inkluze žáků se speciálními potřebami. Ministryně Valachová s úsměvem prohlašuje, že jí Ministerstvo financí peníze dá, ale kasa MŠMT zeje prázdnotou. Namátkou, slibované navýšené prostředky na asistenty pedagoga vychází na cca 41 mil Kč pro hlavní město Prahu. Ano, na celou Prahu. Nikdy není dobrá doba na krácení příspěvků školám, ale v dnešní době je na to doba opravdu extrémně nevhodná.

Další zajímavostí rozpočtu městské části Praha 8 pro rok 2016 je, že v oblasti investic je zjevně peněz dost. To zní dobře, že? Bude se investovat do škol a školských budov. Nicméně oblasti investic jsou poněkud zarážející. Například v roce 2016 se proinvestuje téměř 150 mil Kč na jídelny a kuchyně na různých základních a mateřských školách. Že by se všechny tyto jídelny najednou rozpadaly na kousky? V rozpočtu se také objevuje zajímavá položka „Snížení energetické náročnosti školských a jiných objektů“, jinými slovy zateplování. Na jaké budovy se ovšem z rozpočtu již nedozvíme. V návrhu je na tuto položku alokováno 35 mil Kč, ale budu opravdu velice překvapena, pokud to ke konci roky nebude výrazně více. Před přibližně jedním rokem nám na zastupitelstvu místostarosta Fichtner přednášel o návratnosti zateplování budov. Všichni jsme si vyslechli, že to nejsou vhodně proinvestované prostředky, návratnost investice je tolik desítek let, že má smysl, pouze pokud je výše dotace z Evropských fondů cca 90%. V rámci nového operačního programu je ale spoluúčast žadatele výrazně vyšší, než bývala v minulosti a městská část bude mít štěstí, pokud se jí podaří získat 40-50% nákladů z dotací. I za těchto podmínek zjevně najednou zateplení ovšem smysl má! Jak dospěl místostarosta Fichtner k takovému názorovému veletoči?

V „programu“ hnutí ANO si můžeme přečíst následující – školy jsou také podmínkou prosperity, úspěšného rozvoje společnosti a předcházení sociálně patologickým jevům. To je zcela jistě pravda. Ovšem těžko budou tuto roli plnit, pokud na podporu vzdělávání nedostanou náležité finanční prostředky, třebaže budou mít nablýskanou novou jídelnu a kuchyň.

Petra Hainzová, předsedkyně zastupitelského klubu TOP 09 Praha 8

Předchozí Vlajka pro Tibet
Další Paní Marksová, mohu pronajmout svůj byt?