Radnice škrtá herny, teď záleží na magistrátu


Osmá městská část zaslala na Magistrát HMP připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Hlavním obsahem připomínek je návrh na vyřazení dalších dvou heren (Hejdukova 11 a Zenklova 31), 46 provozoven se zvláštním provozním režimem a úplné zrušení šesti herních míst, kde se již loterie neprovozuje. V Praze 8 by tak mělo zůstat 42 heren a dvě kasina. „Hlavní balík, šestačtyřicet míst, která budou letos navržena k vyřazení, je dalším významným počinem v razantní regulaci heren v Praze 8, jenž má současná radniční koalice v programovém prohlášení,‟ prohlásil zástupce starosty osmého obvodu Michal Švarc. „V případě, že nám pražský magistrát vyhoví, zredukuje se počet z původních 130 provozoven na 42 heren a dvě hotelová kasina, tedy na třetinu,‟ sdělil. Osmá městská část již v minulých letech vyřazovala desítky herních míst ze seznamu vyhlášky – v roce 2011 šlo o 32 míst, v roce 2012 o 41 míst. Návrh městské části na vyřazení však nebyl úspěšný, neboť magistrát nesouhlasil s volným systémem výběru a nyní stanovil pravidla. „Současný systém umožní buď nulovou toleranci, což nechceme, anebo povolení heren a kasin, která splňují podmínky stávající vyhlášky o loteriích a v jejichž okolí nedochází k problémům,‟ vysvětlil způsob výběru herních míst místostarosta Švarc. Radnice Nechce jít cestou nulové tolerance, která, nikomu v hraní nezabrání. I nadále si stojí za tím, že státem regulovaná loterie by se jen přeměnila na černý, nekontrolovatelný hazard, se všemi negativy a bez finančního přínosu obcím.

Předchozí Praha 8 hospodařila s přebytkem
Další Povodně: MHD fungovala, problém byla Voctářova