Nová opatření zklidní dopravu v Karlíně


Během srpna bude v Karlíně zavedeno plošné zklidnění dopravy v ulicích, jehož základem bude takzvaná zóna Tempo 30. V ní je maximální povolená rychlost snížena na 30 km/h. Možnosti průjezdu územím pro automobilovou dopravu zůstanou plně zachovány, nově je však navíc ve většině ulic umožněn obousměrný provoz jízdních kol.

„Je to převratná novinka a jako k takové k ní bude třeba přistupovat. Věřím, že časem každý pochopí, že tato opatření mají smysl – ne nadarmo jsou v ostatních evropských zemích stále rozšířenější, prohlásil zástupce starosty Prahy 8 Michal Švarc, do jehož gesce patří rovněž doprava. Podle něj je Karlín svou povahou určen pro život rezidentů, nikoliv k tranzitním a parkovacím účelům zaměstnanecké automobilové dopravy. Zklidnění se bude týkat vnitřní zástavby Karlína, ulic Rohanské nábřeží, Prvního pluku, Pobřežní a Sokolovská se nedotkne.

Snížení rychlosti povede k větší bezpečnosti, zároveň však nezhorší smogovou situaci. „Rozdíl při brzdění v padesátce nebo třicítce je zásadní – z třicítky zastavíte po třinácti metrech tam, kde v padesátce ještě ani nebrzdíte. Důsledek si každý umí domyslet, informoval místostarosta. V případě srážky s chodcem se tak při rychlosti 30 km/h pravděpodobnost těžkého zranění snižuje o 70 procent a úmrtí dokonce o 90 procent oproti jízdě padesátkou. Tento krok se pozitivně odrazí i na životním prostředí. „Pomalejší a tudíž plynulejší jízda znamená méně brzdění v křižovatkách a mírnější rozjezdy, a ve svém důsledku i méně vypouštěných emisí. Druhou zásadní změnou je obousměrný provoz jízdních kol ve většině ulic. „Ulice jsou v Karlíně široké, auto i cyklista se sem bez problémů vejdou. Ve smyslu hesla ‚čím menší prostorové nároky máte, tím volněji se v ulicích můžete pohybovat‘ není důvod, proč obousměrný cyklistický provoz neumožnit. Samozřejmě každý se musí chovat ohleduplně a bezpečně vůči ostatním, v autě i na kole, upozornil Švarc.

jak se chovat

Předchozí Projekt Čistá osmička pokračuje i letos
Další Praha 8 hospodařila s přebytkem