Petice “Ládví není autobusák” doputovala na magistrát


Ládví BUS

Petice Ládví není autobusák! byla Radě hlavního města Prahy předána s 4015 podpisy 7. května, symbolicky přesně jeden měsíc po spuštění autobusové integrace Mělnicka a Neratovicka na Ládví. Na Zastupitelstvu HMP dne 28. května v rámci prostoru pro interpelace občanů vystoupilo sedm signatářů petice, včetně zastupitelů Prahy 8 a poslankyně Markéty Adamové, s příspěvky adresovanými náměstkovi pro dopravu, panu Dolínkovi. Petr Dolínek v reakci na interpelace zejména informoval o zadání přípravy podkladů pro vyhodnocení integrace Odboru dopravních agend, Technické správě komunikací a Fakultě dopravní ČVUT. Požadovaný přesun příměstských linek na terminál Letňany označil za možnou variantu podzimních změn integrace. Také paní primátorka Adriana Krnáčová přislíbila interpelujícím rychlé řešení problematiky a prostor pro diskusi nad vyhodnocením.

Zastupitelstvo Prahy 8 následně projednávalo petici na zasedání 10. června. V nově vymezeném prostoru pro interpelace nejprve k integraci zazněly dva příspěvky občanů z Ládví a Ďáblické ulice. Na závěr zastupitelstva pak byl zařazen mimořádný bod s návrhem usnesení k petici Ládví není autobusák!, předložený Petrou Hainzovou. Do intenzivní více než hodinové rozpravy se zapojili členové petičního výboru, signatáři, zastupitelé i radní městské části. Jádrem předkládaného usnesení byl zásadní nesouhlas s trasováním příměstských linek od 7. dubna Ďáblickou ulicí a jejich ukončení na zastávce Ládví. Dále pak podpora požadavků občanské iniciativy na převedení většiny těchto linek po ulicích Cínovecká a Kbelská na terminál Letňany na konečné stanici metra C. Navržené znění bylo schváleno nadpoloviční většinou zastupitelů a o jeho přijetí Zastupitelstvem informoval Radu hlavního města Prahy a příspěvkovou organizaci ROPID pan starosta Roman Petrus.

Na červnovém Zastupitelstvu HMP 18. června pak požadovali signatáři od pana Dolínka ústy zastupitele Prahy 8 Tomáše Tatranského ujištění, že před podzimním vyhodnocením integrace nedojde na Ládví ke stavebním úpravám zastávek pro příměstské linky. Takovouto garanci náměstek primátorky pro dopravu bohužel, s odkazem na možné úpravy pro libovolný autobusový provoz, odmítl dát. Shodou okolností ten stejný den nechal ROPID ve spolupráci s TSK odstranit na Ládví označení K+R stání, nezbytné příslušenství každé stanice metra umístěné na frekventované komunikaci, a v tomto prostoru bylo provedeno vodorovné značení stání pro busy PID. Tento krok je v přímém rozporu s prezentací Integrace Neratovic a Mělníka, kde ROPID explicitně sliboval obyvatelům Prahy 8, že nedojde k redukci parkovacích míst pro automobilovou dopravu u metra. Stejně tak snadno vzal za své i příslib (mj. na webu radnice Prahy 8), že počet spojů příměstských linek nebude navyšován. K přidání spojů totiž již plíživě došlo s dílčí změnou jízdních řádů k 14. 6.

Požadavky občanské iniciativy budou nadále prosazovány na Magistrátu, na zářijovém Výboru pro dopravu a Zastupitelstvu, jakmile bude dokončena zpráva Kontrolního výboru k petici. Zástupci signatářů taktéž v nejbližších dnech problematiku integrace Mělnicka a Neratovicka projednají s novým ředitelem ROPIDu panem Tomčíkem.

Adam Véle

Ládví BUS

Předchozí Komplikace při stavbě nové budovy radnice
Další Nesouhlasíme s plánovaným rozšířením Libeňského mostu