Naděje na záchranu Libeňského mostu žije


Události kolem Libeňského mostu nabraly v posledních týdnech na obrátkách – pražská i celostátní média napjatě sledovala, jak dopadne boj za jeho záchranu, do něhož se pustili občané, odborníci zejména z řad architektů i někteří politici.

Libeňský most

Již v červenci loňského roku jsme na tomto webu zveřejnili výzvu k záchraně Libeňského mostu. Poslední vývoj událostí nám dal za pravdu v tom smyslu, že most je opravitelný, že jde o architektonicky cennou stavbu, která aspiruje na zápis do seznamu kulturních památek, a že jeho rozšíření není z dopravního hlediska nutné.

K zásadním posunům v celé této kauze došlo v důsledku dvou událostí.

1. Experti potvrzují opravitelnost mostu

Kloknerův ústav ČVUT zveřejnil studii, která konstatuje, že Libeňský most není navzdory zanedbané údržbě (od svého dokončení v roce 1928 nebyl most nikdy významněji opravován) v tak špatném stavu, že by se musel zbourat a nahradit mostem novým. Za citlivou rekonstrukci Libeňského mostu, která by zachovala jedinečnost jeho architektonického provedení, se následně postavil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

2. Na Libeňský most se vztahuje památková ochrana

Libeňský most

Jak jsem již naznačil, do boje za záchranu mostu se pustila i řada občanských iniciativ. Nejdůsledněji si počínal Adam Scheinherr z iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat, který zjistil, že Ministerstvo kultury neprohlásilo Libeňský most kulturní památkou, protože mu byly předloženy dokumenty tvrdící, že most je neopravitelný. Jelikož teze o neopravitelnosti mostu byla mezitím vyvrácena, pan Scheinherr podal novou žádost o zapsání Libeňského mostu na seznam kulturních památek, Ministerstvo kultury tuto žádost shledalo jako relevantní a 21. ledna 2016 oznámilo, že zahájilo řízení o prohlášení Libeňského mostu kulturní památkou, přičemž platí, že ze zákona je v této situaci nutné na most pohlížet, jako by kulturní památkou již byl. Jinými slovy, Magistrát hl. m. Prahy nyní nesmí rozhodnout o demolici mostu.

V tuto chvíli je třeba apelovat na Radu hl. m. Prahy, jmenovitě na náměstka primátorky Dolínka (ČSSD), do jehož gesce spadají dopravní stavby, aby neprodleně nařídil Technické správě komunikací provést nezbytné havarijní opravy, které most potřebuje, a zároveň aby připravil projekt rekonstrukce, který bude respektovat původní architektonickou podobu mostu.

Doufám, že alespoň v této kauze nakonec zvítězí zdravý rozum, respekt k vůli občanů a úcta k našemu kulturnímu dědictví.

TT white small

Tomáš Tatranský

 zastupitel MČ Praha 8

člen krajského výboru TOP 09 Praha

 

Zdroj fotografií: Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat, autorem fotografií je Dita Krouželová

 

Předchozí Fórum Osmička: TOP 09 posílila rozpočty městských částí
Další Fórum Osmička: Jen přesednutí z BUS na TRAM je málo