Hazard v Praze – populismus zakazovačů narazil na realitu


Capturefile: F:_CANON_0002_Kazino22_VolnaCRW_0194.CRW CaptureSN: 470008513-1010194.302641 Software: C1 PRO for Windows

 

Příběh regulace hazardu v Praze se zvolna přesouvá do další fáze – pojďme si zrekapitulovat, co se stalo a jaké jsou možnosti dalšího vývoje, se zvláštním zřetelem na Prahu 8.

 

Jaký je současný stav?

Nejprve si připomeneme fakta: Minulé vedení Prahy 8, na němž se podílela i TOP 09, dokázalo v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy – který má regulaci hazardu na území celého města v kompetenci – snížit počet heren a kasin na území Prahy 8 ze zhruba 130 na 50. To vůbec není zanedbatelná redukce, přičemž je třeba si též uvědomit, že aktuálně platná vyhláška o hazardu z pera bývalého radního Lukáše Manharta (TOP 09) činnost heren pomocí mnoha různých praktických opatření omezuje – herny a kasina například nesmí vypadat tak, aby lákala k návštěvě, a nesmí rušit okolí například blikající světelnou reklamou.

Po posledních komunálních volbách se do Rady na Magistrátu i do Rady MČ Praha 8 dostaly některé subjekty, které svým voličům slibovaly tzv. „nulovou toleranci“, tedy absolutní prohibici hazardu, a hlavní město se ve svém programovém prohlášení zavázalo k tomu, že tuto nulovou toleranci „postupně zavede“ – jinými slovy slíbilo novelu stávající pražské vyhlášky o hazardu. Zastupitelstvo Prahy 8 schválilo 26. listopadu 2014 usnesení, v němž žádá Magistrát o zákaz hracích automatů, tedy nikoli o zákaz tzv. „živých“ či „sázkových“ her, které se provozují v kasinech (ruleta, poker atd.).

Na úrovni Magistrátu se neděje nic, respektive veškerá aktivita se děje v rovině pouhých slibů a neúspěšných pokusů zařídit jakoukoli změnu stávajícího stavu. Paní primátorka Krnáčová předložila letos 18. června chaotický a evidentně nedopracovaný návrh novely vyhlášky o hazardu, pro který nakonec nehlasovali ani její koaliční partneři. Následně slíbila, že přijatelnější materiál předloží 10. září. 10. září paní primátorka suše konstatovala, že novelu vyhlášky o hazardu prostě opět nestihla připravit, a slíbila, že další pokus učiní 28. listopadu.

Proč to jde tak ztuha?

Koalice, v jejímž čele stojí paní primátorka Krnáčová, je ve stavu klinické smrti. Je zřejmé, že mezi koaličními partnery neexistuje shoda (mimo jiné ani) na tom, jakým způsobem naplnit předvolební sliby ohledně hazardu. Lidovci a zelení před volbami populisticky surfovali na vlně nevole proti hazardu a slibovali nulovou toleranci, aniž by měli jasno v tom, co se má stát s kasiny, z nichž mnohá nabízejí živé hry pro movitou klientelu a žádné problémy nikomu nepřinášejí. Na Praze 8 hnutí ANO neméně populisticky hlásalo a dodnes hlásá, že jejich cílem je zhruba 5 kasin na Praze 8, aniž by bylo schopno vysvětlit, jakými legálními kroky hodlá tohoto cíle dosáhnout.

V rámci připomínkového řízení k chystané novele vyhlášky o hazardu sdělil Magistrát Praze 8, že dle interpretace Magistrátu by byl smysl aktuálního „osmičkového“ usnesení k hazardu naplněn tím, že by se na území Prahy 8 povolila pouze kasina, tj. provozovny, kde Ministerstvo financí povolilo „živé“ sázkové hry. Jak na zářijovém Zastupitelstvu Prahy 8 přiznali naši koaličníci (ANO-ČSSD-SZ-KSČM), Rada Prahy 8 neví, zda chce tuto interpretaci Magistrátu akceptovat. Faktem je, že na Praze 8 je povoleno 20 kasin (zbývajících 30 povolených provozoven jsou herny, tj. provozovny pouze s hracími automaty), přičemž kromě „živých“ sázkových her se v nich mohou provozovat i hrací automaty, což jaksi nekoresponduje se slibem ANO, o slibech zelených a lidovců ani nemluvě. Jinými slovy, kdyby nebyli populističtí zakazovači hazardu zajatci vlastních předvolebních slibů a kdyby byla koalice na Magistrátu funkční, počet hazardních provozoven na Praze 8 již mohl být zredukován z 50 na 20, přičemž by samozřejmě byla i nadále povolena kasina v hotelech. Připomeňme si, že na území Prahy 8 úspěšně funguje luxusní kasino v hotelu Hilton, kde se mimo jiné pořádají mezinárodní turnaje v pokeru.

Co očekávat od TOP 09 Praha 8?

TOP 09 Praha 8 dlouhodobě a konzistentně tvrdí, že jejím programem je regulace hazardu, nikoli nulová tolerance. O optimální míře a formě regulace jsme ochotni vést seriózní věcnou debatu jak s našimi politickými kolegy z celého pravo-levého spektra, tak i s odborníky na danou problematiku, včetně adiktologů, kteří pracují s lidmi, kteří bohužel hazardu propadli natolik, že se na něm stali závislými. TOP 09 zároveň přistupuje k této věci realisticky, takže si uvědomuje, že totální prohibice hazardu by v konečném důsledku způsobila více škody než užitku. Zkušenosti ze zahraničí i z ČR totiž ukazují, že tam, kde je hazard plošně zakázán, se provozovny s hracími automaty přesouvají do ilegality, respektive do šedé zóny různých „privátních klubů“, a že dále dochází k obcházení zákona o loteriích provozováním „kvizomatů“, které jsou hracími automaty de facto, nikoli však de iure. Dalším fenoménem, který nulová tolerance „kamenných“ hazardních provozoven jen urychluje a posiluje, je přesouvání hazardu do online světa, s tím neblahým důsledkem, že provozovatelé online heren či kasin mají zpravidla daňový domicil mimo území ČR.

Komplexní a střízlivý přístup TOP 09 se nemusí nutně líbit těm, kteří mají rádi laciné a efektní plošné zakazování všech potenciálně škodlivých jevů, jsem však přesvědčen, že jde o přístup efektivní, zodpovědný a tudíž správný.

 

TT white smallTomáš Tatranský

zastupitel MČ Praha 8

člen krajského výboru TOP 09 Praha 

http://tatransky.blog.respekt.cz/

Předchozí Fórum Osmička: Posvátné krávy patří do Indie
Další Trumfové eso pro Horáčky a Pažouty