Fórum Osmička: O teorii péče řádného hospodáře


Pavel Schnirch odpovídá v rubrice Fórum na otázku “Jakou konkrétní věc v Praze 8 považujete za tak důležitou, že jste ochotni přistoupit na kompromis a hledat shodu s politickými oponenty v zastupitelstvu?”

Vzhledem k tomu, že byla otázka položena teoreticky, teoretickým jednočlenným klubem zastupitelů, odpovím též teoreticky, jako bych prakticky (nikoli teoreticky) členem nějakého klubu zastupitelů o nenulovém počtu členů byl, i když tím jsem zpět v teoretické rovině.

Naproti tomu praktickým se jeví, když zastupitelé, radní a podobní volení zástupci obyvatel dané lokality (zde Prahy 8), postupují tak, aby řádně hájili zájmy svých voličů, což mj. znamená dbát na účelné a hospodárné vynakládání veřejných prostředků, vypůjčím-li si názvosloví zákona o hlavním městě Praze.

Shrnu-li výše uvedené, je prakticky (nikoli jen teoreticky) možná snad jediná odpověď – Nová Palmovka. Tedy věc nemovitá, díky které mohla mít městská část prostředky investované konzervativním způsobem (což investice do nemovitosti jistě je), nikoliv v nějaké „klíčové investiční“ společnosti, na jejímž hospodaření mohou jiné městské části dosti prodělat, nebo na účtech, jejichž úročení by si též zasloužilo uvozovky.

V tuto chvíli totiž investované prostředky (i stavba samotná) vlastně leží ladem a místo toho, aby generovaly zisk, jsou zdrojem problémů a sporů se zhotovitelem stavby, které zatím přinášejí městské části (a doufejme, že ne dalším městským částem, byly-li i jiné objekty stavěny „na pražských pozemcích“ bez příslušného schválení, jak se snaží nyní vedení Prahy 8 ústy svých zástupců tvrdit) jen náklady na právní zastoupení apod.

Další prostředky mohly být ušetřeny eko-logičtějším (-nomičtějším) provozem 1 nové budovy oproti x budovám, jejichž energetický štítek bych raději vidět nechtěl.

Pavel Schnirch,
člen Komise pro vnější vztahy a turistický ruch Rady MČ Prahy 8 za TOP 09

Předchozí Fórum Osmička: Inspirace nebo výlety vyvolených?
Další Fórum Osmička: Na mnoha místech zóny uškodí obyvatelům