Císař František a Sisi opět v Karlíně po 160 letech


V Praze 8 se v neděli 8. června konaly oslavy u příležitosti 160 let od položení základního kamene kostela sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. I přes horké počasí měla akce začínající v 15 hodin nemalou účast. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu živých dravců a ukázku letu s výkladem sokolníka, pro děti byl připraven skákací hrad.

V 18 hodin začala historická rekonstrukce, která měla největší publikum. V kočáře ke kostelu dorazili císař František Josef I. a jeho žena Alžběta, známá jako Sisi. Císařský pár doprovodil arcibiskup Bedřich ze Schwarzenbergu, který se spolu s nimi 10. června 1854, tedy před 160 lety, osobně zúčastnil pokládání základního kamene a posvětil jej.

Na náměstí byla také ke zhlédnutí výstava historie kostela a plán revitalizace Karlínského náměstí, který by měl odstartovat letos na podzim, pokud budou schváleny dotace. Akci zakončila bohoslužba od 18:30 hodin.

Základní kámen byl položen na pozemcích, které zakoupila Katolická jednota, a byla to veliká sláva,“ říká k historické události Dana Kvačková, radní MČ Praha 8 za TOP 09 a patronka akce. „Za MČ Praha 8 bychom rádi poděkovali faráři Miroslavu Cúthovi z karlínské farnosti za spolupráci a také Karlínskému Divadlu Kámen za sehrání scénky položení kamene,“ dodává radní.

Podobně jako před deseti lety jsme provedli rekonstrukci decentní a minimalistickou, která odpovídá stylu Divadla Kámen. Letos byl především díky iniciativě radnice Městské části Praha 8 pro nás nezvyklý velkolepý úvod a závěr v dobových kostýmech,“ upřesňuje režisér Divadla Kámen Petr Macháček.

Novorománská bazilika sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, patří k největším církevním stavbám v České republice. Kostel byl vysvěcen 18. října 1863 v den milénia příchodu bratrů ze Soluně. Stavba kostela trvala 9 let a na jeho výzdobě se podílela řada českých umělců, mezi nimiž byl např. Václav Levý, který zhotovil několik soch pro svatovítskou katedrálu na Pražském hradě. Na výzdobu baziliky vznikla sbírka, na které se podíleli obyvatelé Karlína, neboť finance stačily pouze na samostatnou výstavbu. Hlavním organizátorem výzdoby baziliky byla Jednota pro vyzdobení chrámu složená z významných občanů Karlína, tenkrát „Karolinenthalu“ podle císařovny Karolíny Augusty Bavorské.

Předchozí Praha 8 už dva roky pomáhá dětem a mládeži
Další Volební program