Volební program


Vážení spoluobčané Prahy 8,
pro volby do zastupitelstva Městské části Prahy 8 Vám předkládáme náš volební program pro volební období 2014- 2018.
Volební program je sestaven týmem našich kandidátů, kteří Vám rádi odpoví na jakékoliv Vaše dotazy.

Snad každý narazil na opravené parky, školy, školky, kulturní střediska, chodníky nebo upravenou zeleň.  To vše bylo naší prací po celé 4 roky na radnici. Naše práce je vidět a proto máme heslo do letošních voleb: Měníme tvář Prahy 8 k lepšímu. Věříme, že i Vy jste si všimli zlepšení prostoru kolem Vás. Rádi bychom pokračovali v započaté práci a proto potřebujeme i nadále Vaši podporu, za kterou Vám předem děkujeme!

Volby se konají ve dnech 10. a 11. října 2014.

Devatero pro Prahu 8

výběr nejdůležitějších volebních témat pro nastávající volební období:

1.  Nová tvář pro Karlín a Libeň
Budeme usilovat o koncepční řešení oblasti Palmovky a Dolní Libně a revitalizaci Negrelliho viaduktu v souladu se zásadami připravovaného Metropolitního plánu.
2.  Zóny placeného stání
Dokončíme zavedení zón placeného stání v oblastech, kde jsou nezbytně nutné. Budeme preferovat parkovací zóny umožňující krátkodobé stání pro zajištění dopravní obslužnosti obyvatel (Karlín, Libeň, Kobylisy).
3.  Sportovní centrum pro Prahu 8
Postavíme multifunkční sportovní centrum, které v Praze 8 citelně schází. Vzhled, formu a vybavení budeme diskutovat s občany a sportovními sdruženími z Prahy 8.
4.  Nové jesle a kluby pro mládež
Zasadíme se o zřízení nových jeslí. Zřídíme další kluby pro děti a mládež, aby mohli svůj volný čas trávit bezpečně, nikoli na ulici. V rámci klubů pro děti rozšíříme nabídku doučování.
5.  Více strážníků do ulic
Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy budeme usilovat o zvýšení počtu strážníků pro naši městskou část.
6.  Více míst ve školách
Navýšíme počty míst v mateřských i základních školách, včetně školních družin pro obyvatele Prahy 8.
7.  Nová knihovna pro Karlín a Libeň

Zasadíme s o novou knihovnu pro Libeň a Karlín a budeme podporovat udržitelnost počtu knihoven v Praze 8.
8.  Podzemní kontejnery na odpad
Budeme usilovat o instalaci podzemních kontejnerů na třídění odpadu v blokové zástavbě a zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad.
9.  Čerpání prostředků EU
Budeme smysluplně čerpat prostředky EU fondů na revitalizaci zeleně, podporu energeticky úsporných řešení, podporu školství a sociální oblasti.

Kompletní volební program TOP 09 Praha 8 naleznete zde