Valášek? ANO, prostě ho vyženeme!


Když jsem se dozvěděl, že Valášek je nucen vystěhovat se ke konci tohoto měsíce z kulturního domu Ládví neznámo kam, nevěřil jsem vlastním očím. Tento jedinečný folklorní soubor u nás působí již 40 let (prostory KD Ládví užívá od roku 1983) a po celou dobu své existence přináší radost dětem i dospělým, reprezentuje, uchovává a předává naše kulturní tradice. Valášek slaví mimořádné úspěchy po celém světě, vedení naší městské části se však rozhodlo jej ze svého sídla vystrnadit zřejmě jen proto, aby pronájem obecních prostor KD Ládví přinášel do radniční pokladny co největší zisk.

Je pravdou, že smlouva mezi Valáškem a Prahou 8 (reprezentovanou Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku) z 13. listopadu 2007, na jejímž základě Valášek působí v KD Ládví, je formálně koncipována jako smlouva o výpůjče a stanoví, že Valášek platí pouze služby. To je však dle mého názoru v pořádku – takto nastavený vztah představuje ochotu Prahy 8 těmito výhodnými podmínkami Valášek podporovat, což je zcela v souladu s posláním samosprávy pečovat o kulturní rozvoj obce. valasek

V listopadu 2015 začala radnice s Valáškem jednat o úpravě smluvního vztahu s cílem nastolit takové podmínky, za nichž by prostory užívané Valáškem mohly být v některých hodinách pronajímány i jiným subjektům (což je chválihodný záměr, nakolik vede k optimalizaci příjmů z prostor KD Ládví), přičemž příslušná důvodová zpráva konstatuje, že v nové (formálně již nájemní) smlouvě celkové náklady Valášku za nájem a služby nepřekročí částku, kterou Valášek platil za původních podmínek.

Následný postup radnice bohužel nelze označit jinak než jako projev bezbřehé arogance. Rada MČ Praha 8 usnesením z 20. dubna 2016 rozhodla o výpovědi smlouvy s Valáškem k 31. říjnu 2016. Smlouva byla vypovězena „bez udání důvodu“ a návrh nové smlouvy vůbec nerespektuje stanovisko důvodové zprávy, protože předpokládá navýšení plateb o více než 100%. Pokud k ignorování důvodové zprávy došlo na půdě Servisního střediska, které má být pouze prodlouženou rukou naší osmičkové samosprávy, sám tento fakt je alarmující, protože ukazuje, že Rada Prahy 8 neumí správně řídit naši městskou část.

Valášek si takové jednání pochopitelně nenechal líbit a trvá na dodržení podmínek definovaných v důvodové zprávě – pro detailnější popis situace odkazuji na text petice, kterou jsem podepsal, přičemž tuto věc bych rád otevřel i na příštím jednání Zastupitelstva MČ Praha 8.

Na celé této kauze je zarážející zejména neschopnost či neochota radních vnímat rozdíl mezi soukromou firmou a veřejnou službou. Všichni radní, kteří mají či měli problematiku spojenou s tímto případem v gesci, tj. místostarosta Fichtner pro finance, dnes již bývalá místostarostka Borhyová pro kulturu a radní Nepil pro obecní majetek, jsou z hnutí ANO, tedy z politické divize Agrofertu, která se pyšní heslem „řídíme stát jako firmu“. Kolegové z ANO se zásadně mýlí: Praha 8 není firma a jejím cílem tudíž nemá být maximalizace zisku, nýbrž poskytování servisu občanům. Necitlivá snaha zlikvidovat slavný a úspěšný umělecký soubor Valášek, který funguje jako kulturní nezisková organizace, je smutnou ukázkou bezohlednosti současného vedení naší osmičkové radnice.

Tomáš Tatranský

zastupitel MČ Praha 8

Foto: www.facebook.com/fsvalasek.cz

Předchozí Fórum Osmička: I zde platí, že příklady táhnou
Další Parkovací zóny ano, ale promyšleně