U léčebny slouží nová světelná křižovatka


Světelná signalizace má zvýšit bezpečnost chodců a sanitek

Vjezd do areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, který je součástí křižovatky Čimické ulice s ulicí K Ládví, řídí od konce listopadu světelná signalizace. Nově vybudovaná světelná křižovatka zvýší především bezpečnost přecházejících chodců, ale také sanitek vyjíždějících z nemocnice. „Na příjezdových komunikacích Čimická a K Ládví, které jsou poměrně frekventované, docházelo k nehodám, k situacím, které ohrožovaly chodce. To je nyní takřka vyloučeno,‟ prohlásil zástupce starosty Prahy 8 Michal Švarc. Podle ředitele psychiatrické nemocnice Martina Hollého znamená vybudování světelné křižovatky zásadní posun k větší bezpečnosti pacientů, kteří se volně pohybují nejen po celém parku, ale často také přecházejí Čimickou ulici. „To, že tam vznikly světelné přechody pro chodce, je významný posun k bezpečnosti,‟ konstatoval Hollý. Vybudováním světelné křižovatky se podle něj naplnil také dlouhodobý požadavek pracovníků léčebny (dnes nemocnice), aby vjezd do areálu byl jasně označen. „Z jedné příjezdové strany nebyla ještě před pár týdny ani vyznačena možnost odbočení do areálu. Světelná signalizace vyřešila dlouhodobý spor, jestli vjezd do areálu je součástí křižovatky, nebo je to vjezd do areálu, kde platí jiné přednosti v jízdě,‟ doplnil Hollý. Zařazení křižovatky do plánu výstavby Technické správy komunikacíhl. města Prahy iniciovala léčebna společně s MČ Praha 8 (především ve spolupráci s vedoucím odboru dopravy Vladimírem Bezděkovským) už v roce 2009. „Městská část samozřejmě napomáhala nejenom schválením záměru, ale především i tlakem na magistrát, respektive na technickou správu komunikací, aby tuto stavbu označila za preferenční a co nejdříve léčebně, teď už nemocnici, vyhověla. Pochopitelně jsme pomáhali v rámci schvalovacího řízení,‟ řekl Švarc. Celkové náklady na vybudování světelné křižovatky dosáhly výše 3,5 miliónu korun, Psychiatrická nemocnice se podílela částkou 217 tisíc za úpravy povrchů a chodníků na pozemku nemocnice. „Hlavní část schvalovacího řízení a realizace trvaly dva roky. V lednu 2011 proběhlo opakované posouzení účelnosti křižovatky s konstatováním, že křižovatka splňuje kritéria pro zřízení světelné signalizace,‟ sdělil náměstek ředitele nemocnice Jaroslav Novák. Projekční přípravy podle něj zahájila v květnu 2012 společnost SWARCO, s. r. o., která byla současně pověřena vlastní realizací. „Celá akce je dobře provedena a křižovatka bude sloužit nejen nemocnici, ale i obyvatelům městské části, konkrétně Čimic,‟ konstatoval při slavnostním zahájení provozu nové světelné křižovatky zástupce starosty Švarc.

Vjezd do areálu nemocnice prošel úpravami
Vjezd do areálu nemocnice prošel úpravami
Světelná signalizace má zvýšit bezpečnost chodců a sanitek
Světelná signalizace má zvýšit bezpečnost chodců a sanitek
Předchozí Tříkrálový trh zakončil charitativní akci
Další Magistrát zavádí celopražské zóny, Praha 8 reaguje pozastavením vlastní regulace