Magistrát zavádí celopražské zóny, Praha 8 reaguje pozastavením vlastní regulace


Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás touto cestou oslovil a informoval Vás o novém, částečně překvapivém vývoji ve věci regulace parkování v naší městské části. Dne 8. ledna 2014 nám byl představen záměr magistrátu zavést ještě tento rok nový celopražský systém, který by ujednotil a nahradil současné parkovací zóny v jednotlivých městských částech. Tento krok byl realizován i díky tlaku a krokům MČ Praha 8.

Po třech letech marné snahy má tedy původní záměr MČ Prahy 8 zapojit Karlín, Libeň a případně i další části Prahy 8 do celopražského systému parkování šanci. A to především díky personální změně na pozici náměstka primátora s gescí dopravy v Radě hl. m. Prahy, kam v létě 2013 nastoupil náměstek primátora Jiří Nouza (TOP 09) a jeho tým připravil regulaci, která je poplatná 21. století a navíc má být připravena k zavedení již v létě tohoto roku.

Díky našemu tlaku a aktivnímu přístupu máme reálnou šanci být ještě letos zařazeni do realizace pilotní fáze projektu (Karlín, Libeň, pravděpodobně září 2014) a do přípravy celopražské úpravy (Kobylisy, instalace první čtvrtletí 2015). K realizaci bude využit náš projekt, předložený v roce 2012, čímž bude zachráněna miliónová investice, které by dalším odložením hrozilo znehodnocení. Úsporou pro Prahu 8 navíc bude instalace nového systému magistrátem a nikoliv městskou částí, jak by tomu bylo v případě vlastní regulace. Takto ušetřené prostředky použijeme např.  na opravy chodníků.

Plánovaná regulace Prahy 8 (po fungujícím vzoru Prahy 9) je i přes přetrvávající nezájem o karty připravena k instalaci. Platí však stále náš závazek, že se v případě spuštění celopražských zón k takovému systému připojíme a od vlastní regulace ustoupíme. Z tohoto a výše uvedených důvodů počínaje tímto týdnem dochází k pozastavení celého projektu, včetně pozastavení výdeje karet. Hodláme monitorovat plnění harmonogramu ze strany magistrátu, spolupracovat na dokončení finální verze.

V případě nedodržení harmonogramu magistrátu jsme připraveni vlastní regulaci parkování okamžitě oživit. Proto prosíme Vás, obyvatele, kteří jste si kartu již vyzvedli, abyste si ji uschovali pro využití při případném selhání magistrátního záměru.

Zároveň se Vám omlouváme za to, že není jasné, zda Vámi vyzvednuté karty využijete, ale reagovali jsme na dlouhotrvající potřeby občanů a jednali v jejich, Váš prospěch.

Děkuji Vám za trpělivost a pochopení. Další informace budou k dispozici na www.praha8.cz/parkovani, v měsíčníku Osmička, případně Vaše dotazy rád zodpovím na níže uvedených kontaktech.

Za městskou část Praha 8

Michal Švarc
místostarosta MČ Praha 8
tel. 606 035 260
michal.svarc@praha8.cz

Předchozí U léčebny slouží nová světelná křižovatka
Další Rozsáhlá revitalizace Kaizlových sadů