Radní TOP 09 má analýzu dopravních změn


Informační tabule se staly nedílnou součástí karlínské obytné zóny

Loni na podzim došlo v Karlíně k nové organizaci dopravy spočívající zejména v plošném snížení rychlosti na 30 km/h (Tempo 30) a k uvedení obousměrného provozu pro cyklisty v jednosměrkách. V průběhu letošního jara vypracovala společnost AF-Cityplan dopravní studii, v níž změny organizace dopravy na daném území posoudila a vyhodnotila jejich vlivy.

„Obecně lze konstatovat, že nová organizace dopravy má jednoznačně pozitivní vliv na dopravní obsluhu oblasti Karlína pro cyklisty a v kombinaci se zavedením Tempa 30 se zvýšila bezpečnost dopravy. Omezením rychlosti se zvýšila bezpečnost zejména cyklistické a pěší dopravy, píše se ve studii. Podle ní je v Karlíně cyklistická doprava hojně rozšířena a cyklisté využívají obousměrný provoz v páteřních komunikacích Křižíkova a Sokolovská, ale i mimo ně. „Velmi pozitivní pro snadnou orientaci jsou piktogramy cyklistů na vozovce v opačném směru provozu automobilové dopravy. Piktogramové koridory pro cyklisty navíc naznačují stopu průjezdu nejen cyklistům, ale dávají informaci takémotoristům jedoucím v protisměru o možném výskytu cyklistů, čímž je pro ně samozřejmě zajištěna vyšší bezpečnost, tvrdí zpráva. Negativem je například nedodržování třicetikilometrové rychlosti v Pernerově ulici a s tím související neochota řidičů zpomalovat před křižovatkami s předností zprava. Problémem je i špatné parkování – v některých oblastech je cyklokoridor blokován vozidly odstavenými podélně v druhé řadě. Týká se to především ulic Šaldova, Křižíkova a Vítkova. „Vážíme si vesměs pozitivních reakcí, a to nejen od analytiků, ale především od občanů dotčené oblasti. Tempo 30 se po roce obyvatelům Karlína vžilo. Konstatované nedostatky chceme co nejdříve, přesně dle doporučení, odstranit, řekl místostarosta Michal Švarc, který má dopravu v Praze 8 v gesci.

Radnice například chystá sjednocení dopravního značení, to znamená navrácení značek IP4b (Jednosměrný provoz) a výměna značek B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) zpět k B2 (Zákaz vjezdu všech vozidel) s dodatkovými tabulkami E13 (S výjimkou cyklistů). V Pernerově ulici se na vozovce objeví značení upozorňující na křižovatky. „U vjezdů do oblasti doplníme na informační tabule text o dodržování přednosti zprava. Vše bude hotovo v nejbližších měsících, informoval Švarc. Osmý obvod hodlá v Karlíně zavést novou koncepci parkování, která by napomohla řešení tohoto problému. V současnosti se projekt zpracovává.

Informační tabule se staly nedílnou součástí karlínské obytné zóny
Informační tabule se staly nedílnou součástí karlínské obytné zóny
Předchozí V řadě škol probíhají rekonstrukce
Další Kauza linky 152: radnice vyjednala řešení!