Pomoc mladým lidem v ulicích


Radní Markéta Adamová ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže v Kobylisích zahájila v roce 2013 dvouletý projekt, jehož cílem je pomáhat mladým lidem, kteří tráví většinu svého času na ulicích či pocházejí ze znevýhodněného prostředí. Dva terénní pracovníci působí zejména na sídlištích na severu naší městské části a jejich snahou je například vést mládež ke sportu, který je výbornou prevencí proti rizikovému chování.

Předchozí Granty v sociální oblasti
Další Podpora národnostních menšin