Granty v sociální oblasti


Praha 8 rozdělila pro rok 2013 téměř 11 milionů korun v rámci grantových řízení, které se týkají pěti hlavních oblastí: sociální oblast, primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže, volnočasové aktivity dětí a mládeže, sportovní výchova mládeže a tělovýchovná činnost dospělých. Zdrojem těchto prostředků byly též odvody z loterijní činnosti, jejichž objem se v budoucnu výrazně sníží v souvislosti s regulací hazardu. Naší prioritou je podporovat projekty a služby, které prokazují svoji životaschopnost a za nimiž jsou vidět smysluplné výsledky.

Předchozí Tramvaj č. 3 vždy se dvěma vozy
Další Pomoc mladým lidem v ulicích