Kterak nezajistit údržbu zeleně za 144 mil Kč


V září minulého roku radní Kroutil předložila zastupitelstvu ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky v hodnotě 144 mil Kč, pod názvem Zajištění celoročního úklidu zeleně a dalších ploch. Vzhledem k tomu, že z předložené materiálu nebylo možné vyčíst zhola nic, kromě vysoké částky a účelu, strhla se na zastupitelstvu vcelku živá diskuze, podnícená i tím, že komise rady pro životní prostředí nebyla o výběrovém řízení vůbec informována. Paní radní Kroutil ovšem všechny zastupitele ujistila, že ač zatím neví, jaké budou zadávací podmínky a jakým způsobem bude zakázka uchopena, je si zcela jistá, že úklid bude mnohem lepší a hospodárnější, než je nyní.

Jaké to překvapení, když k 15.04.2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázku zrušil a uložil městské části uhrazení nákladů řízení ve výši 30 tis Kč. Rozhodnutí ÚOHS bývají někdy nevyzpytatelná, ovšem v tomto případě je zajímavé odůvodnění zrušení výběrového řízení. Pokud pomineme hloupou administrativní chybu, kdy zahájení plnění, tedy úklidu, bylo stanoveno asi o 10 dní dříve, než se vůbec odevzdávaly nabídky, další dva důvody zrušení jsou mnohem zajímavější. V obou případech se jedná z pohledu ÚOHS o diskriminaci.

V jednom případě městská část vyžadovala referenci

  • jejímž předmětem byla údržba zeleně a současně letní i zimní úklid pěších cest, poskytované dodavatelem minimálně po dobu 12 kalendářních měsíců nepřetržitě a ve finančním objemu takové služby alespoň 20 000.000,- Kč bez DPH za 12 kalendářních měsíců

V druhém případě vyžadovala praxi

  • na pozici manažera zakázky na minimálně jedné zakázce obdobného rozsahu a charakteru, tj. údržba zeleně a současně letní i zimní úklid chodníků či zpevněných ploch s finančním objemem alespoň 20 mil. Kč

Oba požadavky totiž de facto znemožňují celé řadě úklidových a zahradnických firem se zakázky účastnit, ač by pro plnění jinak měly všechny předpoklady. To samozřejmě logicky vede k otázce, proč by městská část chtěla případné zájemce o zakázku omezovat nesmyslně striktními požadavky? Že by takové požadavky splňoval pouze omezený okruh dodavatelů? A proč se zakázky neúčastnil IPODEC? Tzv. domovská společnost, ve které má městská část majetkovou účast?

To už jsou sice jen spekulace, nicméně faktem je, že zakázka byla zrušena a někdo bude muset uhradit ÚOHS náklady řízení a zároveň nést odpovědnost. V souvislosti s tím stojí za zmínku také to, že městská část si na administraci zakázky najala externí společnost, jak jest již dobrým zvykem, a to konkrétně Veřejné zakázky s.r.o., byť na městské části je za účelem administrace zakázek zaměstnán a placen celý odbor. K zastupování u ÚOHS si dále městská část najala Mgr. Jakuba Josku z advokátní kanceláře KF Legal, s.r.o. Na můj dotaz, kolik všechny tyto poradenské služby stojí, mi bylo paní radní Kroutil řečeno, že neví, nevzpomíná si. Vlastně ani na jména oněch společností si nevzpomíná.

A co bude dál? Další komplexní řešení úklidu v současnosti řeší odbor životního prostředí, tedy jinými slovy, zatím žádné řešení není připraveno a stávající smlouvy platí dál. Již teď se velice těším, až nám na dalším zastupitelstvu opět předloží ke schválení odůvodnění významné zakázky. A nebo, že by v rámci novelizace zákona o veřejných zakázkách, současná koalice snížila hodnotu zakázky pod nově navýšenou hranici 100 mil Kč a tím pádem obešla nepříjemné a stále se na něco dotazující zastupitele? Necháme se překvapit.

Petra Hainzová, předsedkyně zastupitelského klubu TOP 09 Praha 8

Předchozí Fiktivní primátorka slavnostně otevřela radnici Prahy 8. Prodražování stavby ale nezabránila.
Další Kvalita Karlínských farmářských trhů rapidně klesla