Kauza Karlík – prvořadý je zájem dětí!


TOP 09 Praha 8 neshledává důvod paní ředitelky Osmičky pro rodinu K. Halfarové k výpovědi Kateřiny Kohoutové – “tety Káti” – z DK Karlík jako oprávněný. Pokud zaměstnanec nesdílí vizi vedení a vedení není schopné své představy podřízeným řádně vysvětlit, je lepší se s dlouholetým zaměstnancem rozejít lidsky a s úctou. V tomto případě by se slušelo poděkování za léta obětavé práce a oznámení, že z těchto objektivních důvodů není možná další spolupráce, a proto nebude smlouva končící k 30.6. již prodloužena. TOP 09 Praha 8 proto podporuje petici na adrese: https://www.petice24.com/petice_za_zrueni_vypovdi_pani_katein_kohoutove

Z dokumentů předložených finančnímu výboru vyplývá, že schválený rozpočet příspěvkové organizace Osmička pro rodinu na rok 2016 byl navýšen z 5 mil Kč na 9,5 mil Kč. TOP 09 Praha 8 proto požaduje důkladné prošetření hospodaření organizace v rámci činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 8 a vysvětlení takto výrazného navýšení rozpočtu Osmičky pro rodinu.

Apelujeme na zastupitele z hnutí ANO a na vedení městské části, aby si uvědomili, že nejdůležitější kvalifikací pracovníků s dětmi je láska dětí jim svěřených a dětská radost. Naopak nutnost souhlasit s názorem vedení je až druhořadá.

klub zastupitelů TOP 09 Praha 8

 

Předchozí Tunel pod Zenklovkou? Jsme pro komplexní řešení
Další Fórum Osmička: Praha 8 nepečuje o školy lidsky a s úctou