Investice do zeleně


Z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost jsme získali dotaci na projekt „Revitalizace veřejného prostranství – Kaizlovy sady a Park před Invalidovnou“. Akci jsme úspěšně dokončili na začátku roku 2011 a setkala se s velkou pozitivní odezvou veřejnosti. Nově revitalizované parky zcela očividně lákají větší množství obyvatel Karlína i ostatních částí Prahy. Do nejbližší výzvy tohoto programu máme připravenou k podání žádost o dotaci na projekt „Revitalizace veřejného prostranství – Karlínské náměstí“, jehož realizace by významně přispěla k celkovému rozvoji Karlína v posledních letech.

Předchozí Zateplování škol a dalších veřejných budov
Další Srážek tramvají s chodci neubývá. Je třeba hledat řešení