Zateplování škol a dalších veřejných budov


Na začátku volebního období 2010-2014 jsme získali dotaci na zateplení ZŠ Na Šutce and ZŠ Hovorčovická a obě akce byly již úspěšně dokončeny. V současné době probíhá zateplení tří největších sídlištních škol na Praze 8 a to ZŠ Libčická, ZŠ Ústavní a ZŠ Burešova. Všechny tři akce jsou stavebně vysoce náročné a jejich dokončení se předpokládá do konce roku 2013.
Během měsíce září se také začíná zateplovat kulturní dům Krakov, což je akce, která z pohledu městské částí stavebně zakončí komplexní dotvoření prostoru Krakova v Bohnicích. Zateplení bude do 3 měsíců dokončeno.

Byť se nynější programové období se blíží ke konci, rozhodně nepolevujeme ve snaze získat co nejvíce možných dotací. Příští rok plánujeme z pravděpodobně poslední velké výzvy OPŽP zateplení dalšího velkého kulturního domu a to KD Ládví. Za předpokladu, že bude možné v dalším dotačním období také čerpat na snížení energetické náročnosti budov, máme v zásobníku další připravené projekty na zateplení mateřských školek.

Předchozí Revitalizace Karlínského náměstí
Další Investice do zeleně