Příspěvky v rubrice

HomePageNE


Praha 8 rozdělila pro rok 2013 téměř 11 milionů korun v rámci grantových řízení, které se týkají pěti hlavních oblastí: sociální oblast, primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže, volnočasové aktivity dětí a mládeže, sportovní výchova mládeže a tělovýchovná činnost dospělých. Zdrojem těchto prostředků byly též odvody z loterijní činnosti, jejichž objem se v …

Velký zájem veřejnosti vzbudila výstava představující život mladých lidí bez domova, která se uskutečnila na Libeňském zámku díky spolupráci radnice s občanským sdružením Projekt Šance. Iniciátorkou výstavy byla radní Markéta Adamová, kterou inspirovala návštěva Domu Šance, kde mladí lidé bez domova dostávají příležitost zapojit se do běžného života.

Rozpočet osmé městské části pro letošní rok, který 27. února 2013 schválilo zastupitelstvo, počítá s příjmy ve výši 1,354.743 mld. Kč a výdaji 1,404.743 mld. Kč. Rozdíl ve výši 50 mil. Kč bude financován z přebytků z hospodaření v minulých letech.„Oproti předchozím rozpočtům dochází k výraznému navýšení kapitálových výdajů, v porovnáním s loňským rozpočtem rovnou …

Zastupitelstvo osmé městské části schválilo rozpočtové provizorium na rok 2013. „Vzhledem k tomu, že rozpočet Hlavního města Prahy byl schválen až minulý týden a hospodaření městské části je na něm závislé, schválení rozpočtu MČ Praha 8 do konce roku není reálné. Budeme se tudíž řídit rozpočtovým provizoriem s tím, že schválení rozpočtu předpokládáme v průběhu ledna a února,“ uvádí zástupce …

Městská část Praha 8 bude mít letos asi o 45 milionů korun nižší rozpočet než v loňském roce, hospodařit bude s částkou 1,18 miliardy korun. Na investice bude mít radnice více než půl miliardy, investovat chce například do oprav škol, výstavby nového domova sociálních služeb, obnovy koupaliště na sídlišti Ládví či do rekonstrukce Kobyliské střelnice. …