MČ Praha 8 má rozpočet, více jak polovina výdajů půjde do investic


Rozpočet osmé městské části pro letošní rok, který 27. února 2013 schválilo zastupitelstvo, počítá s příjmy ve výši 1,354.743 mld. Kč a výdaji 1,404.743 mld. Kč. Rozdíl ve výši 50 mil. Kč bude financován z přebytků z hospodaření v minulých letech.„Oproti předchozím rozpočtům dochází k výraznému navýšení kapitálových výdajů, v porovnáním s loňským rozpočtem rovnou o 48 %. Je to dáno probíhající privatizací bytového fondu,“ uvádí zástupce starosty Michal Švarc a dodává: „V této souvislosti je třeba připomenout, že kapitálové výdaje jsou investiční výdaje – to znamená, že jde o výdaje s trvalejší hodnotou. Sem spadá například výstavba Domu sociálních služeb či centra Nová Palmovka, nebo rekonstrukce koupaliště Ládví. Významnou položkou je také částka na zateplování spojená s celkovou rekonstrukcí plášťů třech velkých školních budov – ZŠ Libčická, Burešova a Ústavní.“

Kapitálové výdaje dosáhnou částky 763 mil. Kč, z toho nevyčerpané prostředky z roku 2012 činí 200 mil. Kč. Provozní výdaje, které oproti loňskému rozpočtu budou nižší o téměř 4 %, jsou plánované na 642 mil. Kč. Navýšení se uvažuje pouze u kapitoly městské infrastruktury, kde se počítá se zvýšeními výdaji na údržbu nově vybudovaných dětských hřišť a sportovišť (MČ Praha 8 bude mít v roce 2013 ve správě 54 dětských hřišť, osmnáct zrekonstruovaných sportovišť a tři venkovní fitness parky), nadstandardní péčí o zrekonstruované Kaizlovy sady a park před Invalidovnou, lepší péčí o zeleň (předchozí rozpočty umožňovaly např. provádět řez keřů pouze 1x ročně, rozpočet pro rok 2013 počítá s navýšením) a se zohledněním většího množství spravovaných pozemků.

Vybrané investiční výdaje (v mil. korun)
Revitalizace veřejného prostranství – Karlínské náměstí  3,375
PD na revitalizaci veřejného prostranství – Elsnicovo náměstí  3
Dětské hřiště Na Průhonu  3
Dětské hřiště Burešova  1
Dětské hřiště Ratibořská  2
Dětské hřiště Větrušická  2
Sportoviště Bojasova  2
Sportoviště Drahorádova  1
Fitness Mazurská  0,75
Obnova části Thom. sadů před Libeňským zámkem, 2. etapa  6
Rekonstrukce dolní části Thom.sadů  5
Revitalizace parku před ZŠ Burešova  1
Revitalizace parku na nám. Dr. Václava Holého  5
PD na revitalizaci veřejného prostranství Zenklova  0,7
Vybudování parkovacích míst v ul. Balabánova (pož. z r. 2012)  0,66
Příspěvek TSK na rekonstrukce chodníků („Chodníkový program”)  21,5
Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ a gymnázia Ústavní  44
Rekonstrukce sociálního zařízení  – 1. etapa  12,4
Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Libčická  118,369
Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Ústavní  87,668
Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Burešova  80,871
Výstavba Domu sociálních služeb II. (DSS II.) (z r. 2012)  77
Zřízení Centra akvizičních programů (CAP) v poliklinice Mazurská  1
Rekonstrukce národní kulturní památky Kobyliská střelnice  9,457
Investice do kamerového systému  26
Rekonstrukce koupaliště Ládví  a PD  64,66
Centrum Nová Palmovka  136,228
Rekonstrukce kaple Libeňského zámku  2,6
Předchozí Díky občanům bylo druhé „Myslíme na Vás‟ opět úspěšné
Další Z Palmovky do Letňan jezdí nový autobus