Příspěvky v rubrice

Evropské fondy

Čerpání z Evropských fondů měla v letech 2010 – 2014 ve své kompetenci v Radě Městské části Praha 8 radní za TOP 09 Markéta Adamová. “V oblasti čerpání dotací z Evropských fondů patří MČ Praha 8 mezi nejúspěšnější městské části. Od doby kdy je Odbor evropských fondů a dotační politiky v gesci TOP 09 získala Praha 8 více než 62 mil. Kč v dotacích. Na dalších 125 mil Kč máme příslib nebo smlouvu o financování. Celkem se tedy jedná o 187 mil. Kč, které se nemusí platit z rozpočtu městské části. Takto významných úspěchů jsme dosáhli přesto, že městské části hlavního města Prahy mají možnost čerpat prakticky pouze z dvou operačních programů spravovaných Magistrátem – OPPK (Operační program Praha Konkurenceschopnost) a OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) a dále jen omezeně z Operačního programu životní prostředí a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.”

V reakci na zvyšující se počet dětí, které trpí různými poruchami učení, jsme zahájili projekt „Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami základních škol zřízených MČ Praha 8“. Jedná se o naprosto unikátní přístup městské části k řešení této problematiky a v rámci celé Prahy nemá obdoby. Projekt v současné době úspěšně probíhá a týká se ZŠ Dolákova, …

V rámci naší snahy o větší otevřenost a vstřícnější komunikaci s občany jsme zahájili unikátní projekt „Zavedení moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti na ÚMČ Praha 8“. Cílem projektu je zvýšení otevřenosti úřadu, zavedení Open Data, zlepšení komunikace úřadu s občany a rozšíření nabídky služeb poskytovaných občanům a dalším subjektům. Sekundární cíl projektu je implementace principů …

Z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost jsme získali dotaci na projekt „Revitalizace veřejného prostranství – Kaizlovy sady a Park před Invalidovnou“. Akci jsme úspěšně dokončili na začátku roku 2011 a setkala se s velkou pozitivní odezvou veřejnosti. Nově revitalizované parky zcela očividně lákají větší množství obyvatel Karlína i ostatních částí Prahy. Do nejbližší výzvy tohoto programu máme připravenou …

Na začátku volebního období 2010-2014 jsme získali dotaci na zateplení ZŠ Na Šutce and ZŠ Hovorčovická a obě akce byly již úspěšně dokončeny. V současné době probíhá zateplení tří největších sídlištních škol na Praze 8 a to ZŠ Libčická, ZŠ Ústavní a ZŠ Burešova. Všechny tři akce jsou stavebně vysoce náročné a jejich dokončení se …

Plánujeme kompletní regeneraci a revitalizaci Karlínského náměstí, které bylo poškozeno povodněmi v roce 2002. V rámci tohoto projektu dojde k rekonstrukci kašny, k omlazení zeleně i k vytvoření velkého a moderního dětského hřiště. Na besedě jsme dali možnost občanům vyjádřit se ke architektonickému návrhu a nadále na projektu pracujeme tak, aby svou podobou co nejvíce vyhovoval představám občanů a návštěvníkům …